Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 09.07 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. - (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10  -  Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port și se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 2217 din 27.05.2024, UAT Sfântu Gheorghe solicită includerea în Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj a investiției ”Mininiport în localitatea Sfântu Gheorghe și dană (estacadă) de acostare nave pasageri”, situată la km 4 - 5, brațul Sfântu Gheorghe, Dunăre, mal stâng.

Localitatea Sfântu Gheorghe este situată în imediata vecinătate a gurii de vărsare a Dunării, prin brațul Sfântu Gheorghe, în Marea Neagră și dispune de facilitățile unei localități de frontieră. Distanța Tulcea – Sfântu Gheorghe este de 120 km pe brațul Sfântu Gheorghe. Accesul în localitatea Sfântu Gheorghe se face doar cu nave de pasageri din portul Tulcea în aproximativ 4 ore, din portul Mahmudia în aprox. 2 ore și jumătate sau din portul Murighiol în 2 ore.

Debarcaderul de la Sfântu Gheorghe este punct de acostare pentru navele de pasageri care circulă spre și dinspre Tulcea. Deoarece în zona de acostare amenajată existentă, din cauza depunerilor de aluviuni nu se mai putea acosta, în amonte de portul pescăresc a fost amenajat un debarcader. Accesul la acest debarcader era însă îngreunat de faptul că se trecea prin incinta portului pescăresc.

Consiliul Judeţean Tulcea a amenajat o dană (estacadă) pentru acostarea navelor de pasageri pe vechiul amplasament care are acces rutier direct spre centrul comunei. Proiectul a avut ca scop dezvoltarea turistică a zonei prin modernizare și extindere a infrastructurii în vederea acostării navelor de pasageri, în continuarea obiectivului deja realizat, ”Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe”.

Planul de sistematizare al localității Sfântu Gheorghe prevede ca dana de acostare (estacada) nave pasageri să fie amplasată în zona vechiului debarcader din centrul localitatii. Frontul de acostare se află pe curba batimetrică – 3,00 m și permite și acostarea ambarcațiunilor și remorcherelor care navighează pe brațul Sfântu Gheorghe. Dana de acostare este de tip estacadă prevăzută cu o pasarelă legată de noua platformă a debarcaderului pe care se desfășoară traficul de pasageri. În afară de rolul de acces al pasagerilor, platforma debarcader are și rolul de construcție pentru rezemarea și fixarea pasarelei și poate fi utilizată optim pentru amenajarea unor chioșcuri de bilete sau alte tipuri de utilități. Pe platformă sunt prevăzute spațiile necesare pentru așteptare la îmbarcare, spații pentru promenadă cu banci și plantații perimetrale de arbuşti.

Din punct de vedere al regimului juridic terenul face parte din domeniul privat al comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea.

Analizând documentația depusă s-a constatat că investiția ”Mininiport în localitatea Sfântu Gheorghe și dană (estacadă) de acostare nave pasageri” întrunește condițiile de a fi introdusă ca loc de operare în Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin OMTI nr. 982/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 22.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!