Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Legislația națională

 

 • Hotărârea nr. 606/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
 • Ordinul nr. 802/2015 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • Ordinul nr. 1317/2014 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice
 • Hotărâre nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015
 • Hotărâre nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015
 • Hotărârea nr. 455/2014 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. 
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 12 / 1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicată, 2004, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 349 din 15 septembrie 1998;
 • Ordonanta nr. 89 din 28 august 2003 privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare si certificarea in materie de siguranta publicată in Monitorul Oficial nr. 623 din 31 august 2003, cu modificările și completările ulterioare
 • LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare si certificarea in materie de siguranta publicată in Monitorul Oficial nr. 178 din 2 martie 2004;
 • Hotărârea Guvernului nr. 817 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar in vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii si in vederea modernizarii si reinnoirii infrastructurii publicată in Monitorul Oficial nr. 738 din 15 august 2005;
 • Legea nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 877 din 18 august 2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată in Monitorul Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 53 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • Legea nr. 33 / 1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata în Monitorul Oficial nr. 472 din 5 iulie 2011, cu completari ulterioare
 • Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • OG 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România,
 • Hotărârea Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, publicat in Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008,
 • Ordonanța Guvernului nr. 4 / 2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotãrârea de Guvern nr. 117 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate si reţeaua de transport cu metroul din România
 • Hotărârea Guvernului nr. 493 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
 • Hotărârea Guvernului nr. 643 /2011 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora, cu modificările ulterioare
 • HG nr. 454/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 05/06/2014

 

Legislația europeană

 

 • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Paralmentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului 
 • Directiva 2012/34/CE privind instituirea spaţiului unic feroviar european
 • Directiva 2008/57/EC – Interoperabilitatea sistemelor feroviare
 • Pachetul feroviar pentru infrastructură
 • Dezvoltarea sistemului de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS
 • Directiva 2004/49/EC – Siguranta feroviară
 • Directiva 2008/68/EC și Directiva 96/49/EC– Transportul mărfurilor periculoase cu modificările și completările ulterioare
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!