Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Acceptarea condiţiilor

 

www.mt.ro este site-ul oficial al Ministerului Transporturilor (denumit în continuare "Ministerul Transporturilor") pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor Ministerului Transporturilor.


Utilizarea site-ului www.mt.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.


Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".


Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.


Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.mt.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la activitatea Ministerului Transporturilor.

 

Ce este un serviciu electronic?

 

În cadrul siteului www.mt.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Ministerul Transporturilor.


Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.mt.ro:

  • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Ministerul Transporturilor;

  • servicii de comunicare interactivă ("Contact şi asistenţă"), care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăţi serviciile şi activităţile Ministerul Transporturilor.

 

Neangajarea răspunderii

Ministerul Transporturilor întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informaţia oferită:

  • este exclusiv de natură generală;

  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;

  • poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora Ministerul Transporturilor nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

 

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.


Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.


Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.


De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.


Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.


Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Ministerul Transporturilor de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Ministerul Transporturilor impuse de lege.

 

Reguli generale

Administratorul siteului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului;

  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

  • pe măsura apariţiei unor siteuaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

 

Condiţii legale

 

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile siteului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

Drepturile asupra conţinutului site-ului

© 2014 Ministerul Transporturilor

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

 

Informaţii personale

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

Ministerul Transporturilor va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul siteului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 506/17.11.2004 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

 

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Ministerul Transporturilor utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Ministerul Transporturilor.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Ministerul Transporturilor nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe siteurile unor terţi, la care se face trimitere pe siteul său.

 

Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!