Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

2021

 

 

 

2020

• Comunicatul de presă cu titlul: Comunicatul de presa referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare la Aeroport Tuzla” cod SMIS 130497, beneficiar REGIONAL AIR SERVICES SRL.- descărcare

 

 

Comunicatul de presă cu privire la revizuirea apelurilor:

 -OS 1.1 Cod apel:POIM/27/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală- Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii  -OS 2.1-Cod apel:POIM/30/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală- Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii -OS 2.2 Cod apel POIM/33/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, -OS 1.1, cod apel  POIM/26/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, -OS 2.1 Cod apel:POIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii.

-OS 2.2-Cod apel:POIM/32/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T -Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii. - descărcare

 

 • Comunicat de presă - Semnare contract de finanțare pentru proiectul “Achiziție autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate”

 • Comunicatul de presă cu privire la Semnare Contract de finanțare nr. 2.1.119 “Asigurarea condițiilor logistice necesare Organismului Intermediar pentru Transport pentru gestionarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Servicii de asigurare CASCO pentru autoturismele din dotarea Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport, în vederea deplasării personalului DG OI Transport implicat în gestionarea POIM)” - descărcare
 • Comunicatul de presă cu privire la publicarea Ghidului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-revizuit - descărcare
 • Comunicatul de presa referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Platforma multimodală Galați -Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea  traficului feroviar din zona portuară”, cod MySMIS 120940, depus de către CN APDM SA GALAȚI - descărcare
 • Comunicat de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “PLATFORMA MULTIMODALA GALATI- ETAPA III - PLATFORMA MULTIMODALA”,”, cod MySMIS 134104, depus de către PORT BAZINUL NOU SA. -  descărcare
 • Comunicat de presă privind semnare contract de finanțare pentru proiectul “SECURIZARE COMPLETĂ (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA” -  descărcare
 • Comunicat de presă privind “Semnare contract de finantare pentru proiectul Drum TransRegio (TR ISTER) Braila – Slobozia – Calarasi – Chiciu, Etapa I – Pasaj denivelat pe DN21, km 105+500” - descărcare
 • Comunicat de presă privind semnarea Contractului de finanțare „Studiu de fezabilitate pentru obiectivul / proiectul de investiții Retehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației” - descărcare
 • Comunicat de presă privind semnarea Contractului de finanțare ”STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul/proiectul de investiții: MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNARII: CANAL DUNARE – MAREA NEAGRA SI CANAL POARTA ALBA-MIDIA, NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI” - descarcare
 • Comunicat de presă referitor la publicare apel aferent OS 1.4-proiecte noi de investitii - descarcare
 • Comunicatul de presa referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Dezvoltare Port Tulcea-Etapa I”, Cod SMIS 2014+ 131430, beneficiar CN APDM GALATI - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la publicarea Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale-revizuit. - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire  la publicarea Ghidului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare-revizuit. - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la publicarea Ghidului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-revizuit - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou -revizuit - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire Ghidului Solicitantului pentru „Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului”-revizuit - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou -revizuit. - descarcare
 • Comunicat de presă privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul “Echipamente scanare bagaje de mână standard C3 cu sistem integrat automat de management / returnare a tăvilor” - descarcare
 • Comunicat de presă privind semnarea Contractului de finanțare ”Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea Cod SMIS 2014+ 127704” - descarcare
 • INFORMARE privind lansarea spre consultare publică a liniilor directoare TEN-T, anunțată de către Comisia Europeană - descarcare

 

 

2019

 

 • Comunicatul de presă semnare contract de finanțare pentru proiectul “Cale de rulare paralelă cu pista” - descarcare
 • Comunicatul de presă aprobare cerere de finanțare pentru proiectul “Echipamente scanare bagaje de mână standard C3 cu sistem integrat automat de management / returnare a tăvilor” - descarcare
 • Comunicatul de presă aprobare cerere de finanțare pentru proiectul "Echipamente de detecție explozibil standard 3 de tip CTX” - descarcare
 • Comunicatul de presă Semnarea contractului de finanțare aferent proiectului “Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno –ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)” Cod MySmis 131317, beneficiar NAVROM BAC S.R.L.  - descarcare
 • Comunicatul de presă Semnare Contract de finanțare „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj, beneficiar C.N.C.F. C.F.R. S.A.”  Cod SMIS 2014+ 132564 - descarcare
 • Comunicatul de presă Varianta de ocolire Bacău Cod SMIS 2014+ 120235 - descarcare
 • Comunicatul de presă privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare aferent Obiectivului Specific Obiectivul specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroporturilor - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la Aprobarea finanțării pentru proiectul major “Pod suspendat peste Dunăre in zona Tulcea / Brăila” de către Comisia Europeană - descarcare
 • Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera Autostrada Tg. Mures – Tg. Neamt - descarcare
 • Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timisoara – Moravita - descarcare
 • Revizuire/actualizare Studiu de Fezabilitate si Elaborare proiect tehnic pentru Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ711A) – Largire la 4 benzi de circulatie - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul „Elaborare documentație pentru obiectivul Autostrada Brașov – Bacău”, cod MySMIS 122551- descarcare
 • Comunicatul de presa referitor semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferata București Nord – Aeroport International Henri Coandă București”, cod MySMIS 129483, beneficiar CNCF CFR SA - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la lansarea/revizuirea apelurilor aferente OS 1.3 și OS 2.4. în cadrul aplicației MySMIS 2014+. - descarcare
 • Comunicatul de presa cu privire la publicarea Ghidului Solicitantului pentru Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent OS 1.3 și OS 2.4. - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la Semnare Contract de finanțare pentru proiectul „Varianta de ocolire Bârlad”.- descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la Semnare Contract de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău” - descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, cod MySMIS 117135. descarcare
 • Comunicatul de presă cu privire la publicarea Ghidului solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent OS 1.2 și OS 2.7-revizuit - descarcare
 • Comunicat de presa referitor la aprobarea finantarii pentru două proiecte majore de transport de către Comisia Europeană: „Infrastructura integrată pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti”, cod SMIS 120234 si “Îmbunătățirea serviciilor de transport pe Magistrala 2 de metrou Berceni – Pipera” - SMIS 127225
 • Comunicat de presa - Corrigendum la Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 1.3 - ”Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” și Obiectivului Specific 2.4 - ”Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi”
 • Comunicat de presă referitor la “ Studiu de sustenabilitate si eficientizare a rețelei feroviare din Romania” - descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea revizuirii Ghidului Solicitantului pentru Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională, respectiv lansarea gestiunii apelurilor aferente OS 2.6- descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea revizuirii pentru Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport, respectiv revizuirea apelurilor aferente OS 2.5.- descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea revizuirii Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou, respectiv revizuirea apelurilor aferente OS 1.4.- descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea revizuirii Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare, respectiv revizuirea apelurilor aferente OS 1.2 și OS 2.7 - descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea revizuirii Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere, respectiv revizuirea apelurilor aferente OS 1.1, OS 2.1 și OS 2.2. - descarcare

2018

 • Comunicatul de presa referitor la semnare contract de finanțare pentru proiectul “ Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea, componenta: Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea” -  descarcare
 • Comunicatul de presa referitor la semnarea contractului de finantare pentru proiectul “construire terminal sosiri curse externe pasageri la aeroportul internațional „Traian Vuia” Timișoara”, cod mysmis 121102, beneficiar sn. Aeroportul International Timisoara Traian Vuia - descarcare
 • Comunicat de presă :`Semnare Contract de finanțare Autostrada Cluj Vest (Gilău) – Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1`c - descarcare
 • Comunicat de presa referitor la semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Varianta de Ocolire Satu Mare”, cod MySMIS 117854, beneficiar CNAIR SA.- descarcare
 • Comunicat de presa - TRANSMITEREA RĂSPUNSULUI LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI A COMISIEI EUROPENE AFERENTE CERERII DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL “LEGĂTURA REȚELEI DE METROU CU AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ – OTOPENI (MAGISTRALA 6. 1 MAI – OTOPENI)” - descarcare
 • ANUNŢUL DE ÎNCEPERE  A PROIECTULUI - „Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul OI Transport implicat în managementul POIM” - descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la R.A Aeroportul Internațional George Enescu Bacău”

 • INFORMARE privind un nou apel de proiecte în cadrul programului Orizont 2020, lansat pe data de 5 septembrie 2018 - descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Autostrada Bucuresti-Brasov, sectiunea Bucuresti-Ploiesti, sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500 si Nod Moara Vlasiei km 19+500” Cod MySMIS 118545 beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.- descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetul Marmației”, cod MySMIS 121316, beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru varianta de ocolire Râmnicu-Vâlcea”, cod MySMIS 123462, beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.- descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, întocmire Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru Varianta de ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2, între DN 1F km 76+625 – DJ 191C”, cod MySMIS 116260, beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Varianta de ocolire Mihăilești”, cod MySMIS 118005, beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Reabilitarea Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 și Reabilitarea Podului de la Cernavodă situat pe Autostrada A2, la km 157+600 și Elaborarea Documentației Suport pentru cererea de finanțare”, cod MySMIS 120919, beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A - descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Construcția variantei de ocolire Tecuci”, cod MySMIS 121490, beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - descarcare
 • Comunicat de presa aferent proiectului "Dezvoltarea competentelor personalului DGOIT implicat in gestionarea POIM" - descarcare
 • Comunicat de presa aferent proiectului "Asigurarea conditiilor logistice si a cheltuielilor de deplasare necesare OIT pentru gestionarea POIM'"- descarcare
 • Comunicat de presa referitor la aprobarea și transmiterea la Comisia Europeană a Cererii de finanțare pentru proiectului „Modernizare DN 73, Pitești – Câmpulung – Brașov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250” - descarcare
 • Comunicat de presa referitor la semnarea contractului de finanțare „Modernizare DN 73, Pitești – Câmpulung – Brașov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250” - descarcare
 • Comunicat de presa referitor la semnarea contractului de finanțare „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud” - descarcare

 • Comunicatul de presa referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Implementare unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)", cod MySMIS 121588, beneficiar CN APM SA – CONSTANȚA. - descarcare
 • Comunicatul de presa referitor la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare ecluze. Echipamente și instalații- Faza 2", cod MySMIS 121106, beneficiar CN ACN SA. - descarcare
 • Comunicatul de presa referitor la aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Implementare unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)", cod MySMIS 121588, beneficiar CN APM SA – CONSTANȚA. - descarcare
 • Comunicat de presa referitor la semnarea contractului de finantare AT pt VO Giugiu  - descarcare
 • Comunicat de presa aferent contractului de finanțare „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Ploiești - Buzău” - descarcare
 • Comunicat de presa aferent proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul OI Transport implicat în managementul POIM în perioada 2016-2017” - descarcare
 • Comunicatul de presă cu titlul: Comunicatul de presa referitor semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Centralizare electronică în stația CF Videle", cod MySMIS 117750, beneficiar CN CFR SA. - descarcare
 • Comunicatul de presă cu titlul: Comunicatul de presa referitor la aprobarea și transmiterea la Comisia Europeană a Cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizare ecluze. Echipamente și instalații- Faza 2", cod MySMIS 121106, beneficiar CN ACN SA - descarcare
 • Comunicat  incepere proiect - „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul OI Transport implicat în managementul POIM în perioada 2016-2017” - descarcare
 • Comunicat de presa privind lansarea gestiunii apelurilor de proiecte aferente: Obiectivului Specific 2.3 (O.S) – “Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”, Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. descarcare
 • Comunicat de presa privind lansarea gestiunii apelurilor de proiecte aferente: Obiectivului Specific 1.3 (O.S) – “Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”, Prioritatea de investiții 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN –T”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) -“Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metrou”, precum și Obiectivului specific 2.4 (O.S) – “Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi”, Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P) – „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient” - descarcare
 • Comunicatul de presa referitor la aprobarea și transmiterea la Comisia Europeană a Cererii de finanțare pentru proiectul “Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” - descarcare
 • Comunicatul de presă referitor la aprobarea Ghidului Solicitantului îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale - Beneficiari publici descarcare
 • Comunicat de presă referitor la “Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”, din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”  descarcare
 • Comunicat de presă referitor la Aprobarea cererii de finanțare „Construcția Autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii” descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea proiectului „Modernizarea Instalațiilor pe Magistralele 1,2, 3 si TL de Metrou. Instalații de Control Acces” Cod MySMIS 118443, beneficiar METROREX S.A  descarcare
 • Comunicat de presa privind Aprobarea cererii de finanțare „Construcția Autostrăzii Sebeș-Turda-Faza II” descarcare
 • Comunicat de presa privind aprobarea cererii de finanțare „Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza max. de 160 km/h, tronsonul 2 km.614-Gurasada și tronsonul 3 Gurasada-Simeria descarcare
 • Comunicat de presa aferent proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul OI Transport implicat în managementul POIM în perioada 2016-2017” - descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea cererii de finanțare „Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 și km 165+817 pe secțiunea feroviară București – Constanța"  – Faza II – descarcare
 • Comunicat de presă referitor la aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională -  descarcare
 • Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 89/21.07.2017, aferent proiectului “Construcția Autostrăzii Lugoj – Deva, Lot 2, Lot 3 și Lot 4, Sectorul Dumbrava – Deva – Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.    - descarcare        
 • Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 83/20.07.2017, aferent proiectului “Reabilitare DN 6 Alexandria – Craiova – Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.    - descarcare  
 •   Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 82/20.07.2017, aferent proiectului “Construcția Autostrăzii Timișoara – Lugoj și a variantei de ocolire Timișoara la standard de autostrada Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.     descarcare
 • Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 86/21.07.2017, aferent proiectului “Reabilitare Pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64+884 – Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.  descarcare
 • Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 84/21.07.2017, aferent proiectului “Reabilitare DN 56 Craiova – Calafat km 0+000 – km 84+020 – Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.       descarcare
 • Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 85/21.07.2017, aferent proiectului “Construcția Variantei de ocolire a Municipiului Brașov, Tronson I (DN1 – DN 11), II (DN 11 – DN 13) și III (DN 13 – DN 1) – Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.       descarcare       
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 90/21.07.2017, aferent proiectului “Reabilitare DN 66, Rovinari - Petrosani, km 48+900 - km 126+000, Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.  descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 81/20.07.2017, aferent proiectului “Pasaj suprateran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului, municipiul Oradea, Judetul Bihor, Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.     descarcare   
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 114/23.08.2017, aferent proiectului “Constructia Variantei de ocolire Targu Jiu (faza II)”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A.   descarcare           
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 122/14.09.2017, aferent proiectului “Modernizare DN5, sectorul București – Adunații Copăceni - Faza II”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 113/23.08.2017, aferent proiectului “Constructia Variantei de Ocolire Caracal (Faza II)”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 112/23.08.2017, aferent proiectului “Reabilitare DN 76, Deva - Oradea (faza II)”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 125/21.09.2017, aferent proiectului “Constructia variantei de ocolire Carei – Faza 2”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A. descarcare
 •   Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 123/20.09.2017, aferent proiectului “Construcția Variantei de ocolire a orașului Săcuieni (Faza II)”, beneficiar C.N.A.I.R. S.A. descarcare
 •   Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 88/21.07.2017, aferent proiectului “Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Sighișoara – Coşlariu – FAZA II”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 •   Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 87/21.07.2017, aferent proiectului “Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată, Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza 2”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 92/25.07.2017, aferent proiectului “Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul: Simeria – Coslariu – Faza II”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 101/09.08.2017, aferent proiectului “Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași-Faza a II a”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 102/09.08.2017, aferent proiectului “Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - SRCF Braşov-Faza II”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 103/09.08.2017, aferent proiectului “Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara faza a II a”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 • Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 104/09.08.2017, aferent proiectului “Modernizarea staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe şi Târgu Mureş Faza a II a”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 119/11.09.2017, aferent proiectului “Sistem de detectare a cutiilor de osii supraincalzite şi a frânelor strânse”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 120/14.09.2017, aferent proiectului “Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia – Lugoj – Faza II”, beneficiar CNCF CFR S.A. descarcare
 • Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 93/25.07.2017, aferent proiectului “Magistrala 4: Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești – Faza II”, beneficiar METROREX S.A.  descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 94/25.07.2017, aferent proiectului “Magistrala 5. Sectiunea Eroilor (PS Opera) - Universitate - Piata Iancului (4,5km; 5 statii) (major)”, beneficiar METROREX S.A.descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 120/14.09.2017, aferent proiectului “Modernizarea Instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3 si TL de Metrou - Tronsonul Petrache Poenaru (fosta Semanatoarea)-Timpuri Noi. Instalatii de VENTILATIE_Faza II”, beneficiar METROREX S.A.  descarcare
 •  Comunicat de presă referitor la semnarea Contractului de finanțare nr. 32/17.03.2017, aferent proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, beneficiar R.A. Aeroportul Craiova. descarcare
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!