Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Legislație națională 

 

 1. OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. OG nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. HG nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” – S.A., cu modificările și completările ulterioare
 4. HG nr. 518/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați, cu modificările și completările ulterioare
 5. HG nr. 519/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța, cu modificările și completările ulterioare
 6. HG nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare
 7. HG nr. 492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați
 8. HG nr. 451/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 9. HG nr. 1133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările și completările ulterioare
 10. OG nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM, aprobată prin Legea nr. 337/2004
 11. HG nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, cu modificările și completările ulterioare
 12. Convenţia Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982 şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenției Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994, ratificată de către România, prin Legea nr. 110/1996;
 13. Convenția despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, împreună cu cele două anexe şi protocolul adițional din 18 august 1948, ratificată prin Decretul nr. 298/1948;
 14. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administrațiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Regulamentul de navigație pe Dunăre în sectorul românesc (RND), ediţia 2013, aprobat prin OMT nr. 859/2013 (modificat prin OMT nr. 624/2015);
 16. Regulamentul de navigație pe lacul Snagov, aprobat prin OMTCT nr. 920/2003 (modificat prin OMT nr. 639/2015);
 17. Regulamentul de navigație pe canalul Bega în sectorul românesc , aprobat prin OMTIC nr. 1517/2020;
 18. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, cu modificările și completările ulterioare; 
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!