Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Nr. crt.

Denumire

Act normativ

1

Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică

HG nr.6 din 07.01.2014

2

Centru operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă

OUG nr. 1/2014

3

Comisia Naţională TRACECA şi
Secretariatul Naţional TRACECA.

HG nr. 239/ 2001 (M. Of. 88/ 2001)

4

Comitet de monitorizare POS T

Regulamentul Consiliului European nr. 1083/2006

5

Comitet interministerial pentru coordonarea politicii maritime integrate a Uniunii Europene

Secretariat- DGSMAE si DN

Memorandum nr.20/9709/2009

6

Consiliul interministerial pentru siguranţa rutieră

HG nr. 437/1995 cu modificarile si completarile ulterioare

7

Consiliul tehnico - economic (CTE) al MT
Secretariat- DGMIP

OMT nr.233/2007

8

Comitetul pentru privatizare
Secretariat- DGSMAE
OMT nr.1158/2013

9

Comisia de Dialog Social- MT Legea nr. 62/2011
OMT nr. 557/2009
OMT nr. 617/2009

10

Comisia de acţiune împotriva corupţiei organizată la nivelul Ministerului Transporturilor
Secretariat DGJRU
O.M.T. nr. 1433/17.09.2012

11

Comisia de paritate O.M.T. nr. 323/20.04.2012

12

Comisia de disciplină din cadrul MT OMTI nr. 2/03.01.2011

13

Grup de Lucru IMI PQ NET în cadrul proiectului Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale

OMTI nr. 4799/06.11.2012

14

Comisia Centrală pentru verificarea și analiza documentațiilor tehnice elaborate în vederea emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăților comerciale din domeniul de activitate al ministerului

OMT  nr.1159/17.09.2013

15

Comitet Interministerial Româno – Bulgar pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno – bulgar al Dunării

HG nr. 1261/2012
16 Grup de Lucru privind pregătirea documentelor prntru proiectul de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe sectorul comun româno – bulgar al Dunării Memorandum nr. 21956/06.06.2013
17 Grup de Lucru privind revizuirea cadrului legal bilateral și înființarea unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (EGTC) Memorandum nr. 21956/06.06.2013

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!