Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 septembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru actualizarea anexei la Ordinul de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii nr.1448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate și propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru mandatarea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor și pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor

 

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 (republicată) privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, a Normelor Metodologice din 1 martie 2023 de aplicare a prevederilor art. 11² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate, cât și a cadrului normativ relevant național,  transportul feroviar public reprezintă un serviciu public esențial pentru societate ce contribuie la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la creșterea eficienței economice a sistemului național de transport, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor poluante, la libera circulație a persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice și eficiente, constituind astfel un sector strategic de interes național, în actualul context geopolitic, astfel:

  1. Luând în considerare necesitatea asigurării serviciilor, respectiv creșterea capacității de transport existente, privind transportul local și regional pentru persoane și instituirea cadrului normativ prin care autoritățile publice locale să poată contribui la acest efort, ca răspuns la provocările actualei situații privind instituirea unui cadru normativ de lucru, se impune crearea bazei unui parteneriat între instituțiile implicate în implementarea de proiecte pe infrastructura feroviară.
  1. Toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată. Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se propune constituirea unui parteneriat între Consiliul Județean Bihor și Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA (CNCF CFR SA), în conformitate cu prevederile art. 11² alin. (1) din OUG 12/1998 (republicată) privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, privind infrastructura feroviară publică.
  1. Proiectul propune operaționalizarea unei rețele interoperabile de tram-train metropolitan la nivelul zonei metropolitane Oradea prin lucrări de reabilitare/ modernizare a unor linii de cale ferată existente precum și lucrări de realizare a unor extinderi de linii de tram-train, inclusiv racorduri între rețeaua de cale ferată de la nivelul zonei metropolitane și rețeaua de linii de tramvai a Municipiului Oradea.
  1. Transportul public de persoane reprezintă din perspectiva legislației europene un serviciu de interes economic general și este reglementat prin acte normative speciale adoptate la nivel european și național. Respectând principiul subsidiarității și autonomiei administrative locale, organizarea serviciilor de transport de călători, la nivel local, sunt în responsabilitatea autorităților locale și se pot presta pe baza unor obligații de serviciu public (OSP).
  1. Transportul feroviar local, de navetă, reprezintă un segment important din piața transportului feroviar general atât în România, cât și la nivel european, contribuind la creșterea mobilității urbane și periurbane durabile a persoanelor, la încurajarea mobilității prin trecerea de la mașina privată la transportul de călători, oferind acces la marile orașe și la decongestionarea arterelor rutiere, la prevenirea producerii unor accidente și creșterea siguranței circulației rutiere.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 02.10.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.10.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Versiune îmbunătățită - publicat 22.01.2024

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!