Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 05.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere execuția bugetară realizată la data de 30.06.2020, necesarul de resurse corespunzatoare trimestrelor III și IV ale anului 2020,  seceta prelungită care a generat reducerea traficului de cereale în Porturile Brăila și Galați, precum și alocarea sumelor de la bugetul de stat de către ordonatorul principal de credite - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor în conformitate cu  prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Compania Națională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi propune un proiect de buget  de venituri şi cheltuieli rectificat  pe anul 2020.

Indicatorii economico – financiari  propuși în proiectul  bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 prezintă următoarele modificări  față de cei aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli  pe anul 2020,  prin H.G. nr.249/2020:

-reducerea veniturilor totale cu 6,72%;

-reducerea cheltuielilor totale cu 7,05%;

-reducerea  productivității muncii cu 7,47%;

-reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale cu 0,35%;

-creșterea cheltuielilor cu personalul cu 2,72%;

-creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 3,21% față de nivelui aprobat, după cum urmează:

  • creșterea salarială la personalul navigant conform negocierii acestora cu

organizația de sindicat, în cadrul consultărilor privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020;     

  • creșterea cheltuielilor cu sporurile, primele și alte bonificații aferente salariului

de bază, prevazută în Contractul Colectiv de Muncă și permisă legal, datorită modificării  art. 48, al.1 lit.d) din Legea bugetului de stat nr.5 pe anul 2020  prin art.19¹ din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

-creșterea câstigului mediu lunar pe salariat cu 3,31% urmare a creșterii cheltuielilor de natură salarială;

-creșterea surselor de finanțare a investițiilor cu 5,18 % urmarea majorării  sumelor alocate   de la bugetul de stat  și din fondurile externe nerambursabile – POIM,  conform prevederilor   Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020;

-cheltuielile pentru investiții au crescut la nivelul surselor de investiții - cu 5,18%;

-indicatorii economico - financiari: numărul de personal prognozat la finele anului, numărul mediu de personal,  profitul net, valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat, creanțele restante, au rămas nemodificați față de  cei prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe anul 2020, prin HG. 249/2020.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi  nu a  înregistrat în anul 2019 plăți restante și nu va înregistra nici la data de 31.12.2020

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!