Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 4 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităților Gheorghe Doja și Ungheni din județul Mureș, precum și modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea unor măsuri, în scopul actualizării situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra - Târgu Mureș din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov - Târgu Mureș – Cluj – Oradea”.

După realizarea documentațiilor cadastrale individuale, pentru un imobil cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere și a întocmirii documentațiilor cadastrale, a rezultat o diferență a suprafeței expropriate față de cea rezultată din măsurătorile cadastrale.

De asemenea, a fost identificat în amplasamentul suplimentar aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 un imobil proprietate privată nou , în suprafața totală de 17 mp, aflat pe teritoriul administrativ al localității Ungheni din județul Mureș, pentru care este necesară declanșarea procedurilor de expropriere.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

  1. modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018, după cum urmează:
  1. Poziția nr. crt.  18 se modifică, în sensul actualizării, în condițiile legii, a suprafeței, parcelei şi a sumei individuale aferentă despăgubirii, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
  2. După poziția nr. crt. 221 se introduce o noua poziție, respectiv poziția nr. crt. 222, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre
  1.  declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul proprietate privată care nu a fost supus procedurii de exproprierii, prevăzut la litera a) punctul 2.

Suma totală, de 344,75 lei se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 "Transport Rutier", titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 – Programe din Fondul de Coeziune (FC), alineatul 58.03.03 ”Cheltuieli neeligibile”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 15.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!