Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 13 iunie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

  1. I) modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 17 iulie 2017 după cum urmează:

(1) Pozițiile nr. crt. 2, 10, 12, 13 și 14 se modifică, în sensul actualizării în condițiile legii a elementelor de identificare şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

(2) După poziția nr. crt. 41, se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. crt. 41¹ - 41³, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

(3) La pozițiile nr. crt. 13 se introduc imobilele proprietate privată reprezentând construcții, în suprafață de 34 mp și respectiv 14 mp, situate pe terenurile supuse exproprierii în condițiile legii, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017.

(4) Poziția nr. crt. 3 se elimină, în condițiile legii, ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unei singure documentații cadastrale individuale.

(5) Poziția nr. crt. 9 se elimină, în condițiile legii.

  1. II) aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată prevăzute la art. II pct. 2 și 3, care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017, cu modificările ulterioare, în condițiile legii, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Suma totală de 34.587 mii lei se alocă de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, Capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 58 - ”Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 – „Programe din Fondul de Coeziune”- FC.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 26.06.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.06.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!