Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 7 iunie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere a  imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Varianta de ocolire Craiova Sud”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2011

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele:

 

1.Aprobarea suplimentării sumei aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2011, cu modificările ulterioare, cu suma de 220,20 mii lei.

2.Aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2011, cu modificările ulterioare, în sensul:

a). Pozițiile nr. crt. 3, 14,15,16, 17, 18, 19, 27, 28, 33, 34, 37, 40, 42, 61, 71, 73, 74, 91, 92, 93, 112, 113, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 164, 169, 180, 185, 186, 187, 188, 200, 217, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 231, 249, 250, 251 se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;

b). După poziția nr. crt. 19 se introduc trei noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 19¹, 19² și 19³, după poziția nr. crt. 73 se introduce o

nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 73¹, după poziția nr. crt. 144 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 144¹, după poziția nr. crt. 145 se introduc două noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 145¹ și nr. 145², după poziția nr. crt. 146 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 146¹, după poziția nr. crt. 147 se introduc nouă noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 147¹, 147², 147³, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478 și 1479, după poziția nr. crt. 151 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 151¹, după poziția nr. crt. 228 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 228¹, după poziția nr. crt. 233 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 233¹, rezultate ca urmare a întocmirii documentației cadastrale și care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2011, cu modificările ulterioare;

c). După poziția nr. crt. 178 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 178¹. 

  1. Aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul proprietate privată de la poziția nr. crt. 178¹, care nu a fost supus procedurii de expropriere.

 

Suma totală  aferentă despăgubirilor în valoare de 220,20 mii lei  se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 "Transport Rutier", titlul 56 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, alineatul 56.01 - "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR"

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.06.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.06.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!