Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 22 mai 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991, privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

 

Scurtă descriere

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991, după cum urmează:

 1. Actualizarea adresei sediului social al ROMATSA, la art. 1 alin. (1) din hotărâre și la art. 3 alin. (1) din anexa nr. 2 la hotărâre.
 2. Completarea obiectului de activitate al regiei, la art. 2 alin. (1) si (2) din hotărâre și la art. 4 alin. (1) și (2) din anexa nr. 2 la hotărâre, prin trimiteri la conformarea cu tratatele internaționale și legislația europeană privind Cerul Unic European și prin completarea cu atribuții în prestarea de servicii privind operarea armonizată a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în spațiul aerian U-space desemnat și în asigurarea proiectării procedurilor de zbor. In ceea ce privește asigurarea proiectării structurilor de spațiu aerian, această activitate a fost introdusă avându-se în vedere că este legată de proiectarea procedurilor de zbor și este deja asigurată de ROMATSA.
 3. Este introdus, la art. 2, un nou alineat prin care este evidențiat faptul că serviciile de control al traficului aerian prestate de ROMATSA sunt activități fără caracter economic, deci nu urmăresc obținerea profitului. Aceste prevederi pot justifica și subvenționarea de la bugetul de stat, în anumite condiții, a serviciilor de control al traficului aerian.
 4. Modificarea articolului 7 , alineatul (1) și eliminarea alineatului (2) pentru alinierea cu reglementările europene în domeniul schemei de performanță și tarifare.
 5. Articolul 10 a fost reformulat avându-se în vedere că Legea nr. 57/1974 a fost abrogată. De asemenea, au fost preluate dispozițiile prevăzute la art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 referitoare la costurile cu personalul regiei.
 6. Au fost actualizate sau reformulate o serie dintre atribuțiile principale ale ROMATSA, prevăzute la art. 5 din anexa nr. 2 la hotărâre, pentru conformare cu terminologia utilizată în reglementările europene aplicabile, precum și cu atribuțiile ce revin unui furnizor de servicii de navigație aeriană rezultate din tratatele internaționale la care România este parte și din reglementările europene aplicabile.
 7. Articolul 9 din anexa nr. 2 la hotărâre a fost reformulat astfel încât să permită asigurarea dimensionării conducerii în funcție de numărul angajaților.
 8. Articolele 10, 11, 13, 16 și 17 din anexa nr. 2 la hotărâre au fost modificate/completate pentru a se asigura conformitatea cu dispozițiile aplicabile din OUG nr. 109/2011.
 9. Articolul 18 din anexa nr. 2 la hotărâre a fost modificat pentru corelare cu modificarea propusă la art. 9.
 10. La articolul 19 din anexa nr. 2 la hotărâre a fost făcută corecția necesară având în vedere că regia percepe tarife, nu taxe.
 11. Articolul 20 a fost reformulat în vederea stabilirii cu claritate a condițiilor în care regia poate beneficia de subvenții.
 12. Articolul 21 din anexa nr. 2 la hotărâre a fost modificat pentru conformare cu dispozițiile art. 4 alin. (6) din OG nr. 46/1998.
 13. Articolele 25, 29, 31 și 34 din anexa nr. 2 la hotărâre se abrogă, prevederile acestora nemaifiind aplicabile în contextul legislației actuale.
 14. Alin. (4) de la art. 26 se abrogă, având în vedere că regia nu subvenționează subunitățile din structură.
 15. Articolul 28 din anexa nr. 2 la hotărâre se reformulează pentru a reflecta în mod corect mecanismul de stabilire a tarifelor aplicate de regie.
 16. Articolul 33 din anexa nr. 2 la hotărâre se reformulează având în vedere că Centrul de Instruire a Personalului Aeronautic nu mai există.

17. Articolul 36 se reformulează pentru acuratețe, având în vedere, printre altele, că Autoritatea aeronautică Civilă Română nu emite reglementări

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 02.06.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.07.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Varianta îmbunătățită - 11.07.2023

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!