Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 17 mai 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 

Scurtă descriere

Evoluția dinamică și imprevizibilă a situației generate de conflictul militar din zona Mării Negre și implicațiile pe care aceasta le are asupra intereselor economice ale României, urmare a contextului geopolitic actual, Portul Constanța a devenit un obiectiv de importanță deosebită pentru fluxurile de marfă din Marea Neagră.

Ținând cont de capacitatea de operare redusă din punctele de trecere a frontierei din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, cauzată de starea precară sau lipsa  unei infrastructuri rutiere adecvate, precum și de creșterea fluxului de transport mărfuri cu camioanele ce trebuie operate în Portul Constanța sau către alte destinații, se impune adoptarea unui plan de măsuri urgente în vederea creării/creșterii capacităților de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, pe fondul situațiilor generate de conflictul militar cât și a măsurilor recomandate de către Comisia Europeană cu privire la eliminarea blocajelor din punctele de trecere a frontierei.

Circumstanțele descrise, precum și contextul generat de evenimentele imprevizibile, care nu se datorează sub nici o formă acțiunii sau inacțiunii autorităților publice naționale, coroborat cu faptul că nu se poate determina evoluția evenimentelor generate de conflict, care poate escalada, precum și de necesitatea creșterii conectivității civice între state cât și de conectivitatea dintre state pentru facilitarea fluxurilor de mărfuri, creează premisele unei situații de extremă urgență, care necesită realizarea unor lucrări în zona punctelor de trecere frontieră cu Ucraina și Republica Moldova.

Având în vedere aprobarea „Memorandumului pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova”, prin prezentul act normativ se propune aprobarea suplimentării bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe anul 2023, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alin. 51.01.28 „Întreținerea infrastructurii rutiere” cu suma de 13.212 mii lei credite de angajament si 13.212 mii lei credite bugetare, pentru finanțarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023 pentru efectuarea următoarelor lucrări de întreținere:

Pentru Punctul de trecere a frontierei între localitățile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova):

 • Lucrări de reparații pe  DC 41  cu o valoare estimată de595 mii lei;
 • Lucrări de amenajare intersecție DC 41 – DN 24A cu o valoare estimată de023 mii lei;
 • Lucrări de reparații pe DN 24A între Huși și Fălciu cu o valoare estimată de 1.358 mii lei;
 • Amenajare platformă vamă – terasamente   823 mii lei;
 • Amenajare platformă vamă - imbracaminte asfaltică  893 lei;
 • Amenajare  platformă ponton 906 mii lei;
 • Amenajare drum acces ponton – dig – terasamente  863 mii lei;
 • Amenajare drum acces ponton – dig - structură rutieră, evacuare ape 751 mii lei.

Cost total estimat: 13.212 mii lei

De asemenea, prin prezentul act normativ se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023.

Prezentul act normativ nu generează influențe financiare având în vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este parte a bugetului general consolidat.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 22.05.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.05.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!