Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 30 martie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice și adresei poștale, precum și actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Cluj - Napoca, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

 

Scurtă descriere

Proiectul de act normativ se referă la modificarea și completarea, după caz, a denumirii și descrierii tehnice, precum și la actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, ca urmare a acțiunii de reevaluare, efectuată de SC EMY EVAL SRL – Sandu Dănuț – evaluator autorizat, legitimație ANEVAR nr. 15927, ale căror rezultate au fost consemnate în Raportul de evaluare nr. 12/24.02.2023  pentru construcții și terenuri aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, precum și a Extraselor de CF eliberate în 2023 de către O.C.P.I. Cluj.

Toate modificările sunt prezentate în anexă, astfel:

  1. La bunul imobil având Nr. MF 36039, se completează descrierea tehnică astfel: ”Teren împrejmuit parțial cu gard metalic, gard din plasă de sârmă, calcan și parțial delimitat de zidurile construcțiilor;

Suprafață teren = 8.870 mp.; C.F. nr. 340456”;  

- La bunul imobil având Nr. MF 36040, se modifică și se completează denumirea și descrierea tehnică astfel:

Din denumirea veche: ”chirurgie, spital Căi Ferate Cluj Napoca” în :            ” Secția de chirurgie a Spitalului CF Cluj”;

Din descrierea tehnică veche: ”S = 1585 mp.”, în : ”Secția de chirurgie:  S+P+2E; S. construită la sol = 786 mp.; S. desfășurată = 3144 mp.;                 Nr. Paturi = 273 - conform OMTI nr.  1720/2012; C.F. nr. 340456 - C2”

- La bunul imobil având Nr. MF 36041, se modifică și se completează denumirea și descrierea tehnică astfel:

Din denumirea veche: ”interne” în : ”Secția de interne a Spitalului CF Cluj”;

Din descrierea tehnică veche: ”S = 1356 mp.”, în : Secția de interne: S+P+2E; S. construită la sol = 769 mp.; S. desfășurată = 2777 mp.;

C.F. nr. 340456 – C3;

- La bunul imobil având Nr. MF 36042, se modifică și se completează denumirea și descrierea tehnică astfel:

Din denumirea veche: ”ORL - OFTA” în : ”Secția ORL+OFTA a Spitalului CF Cluj”;

Din descrierea tehnică veche: ”S = 660 mp.”, în : Secția ORL+OFTA: D+P+M și D+P+E; S. construită la sol = 449 mp.; S. desfășurată = 1110 mp.; C.F. nr. 340456 – C1”;

- La bunul imobil având Nr. MF 36043, se completează descrierea tehnică și adresa poștală astfel:

Din descrierea tehnică veche: ”S = 2200 mp.”, în : Teren împrejmuit la nord cu gard de beton; Suprafață teren = 2.200 mp.; C.F. nr. 310330”;

Se completează adresa poștală din: ”Județ. Cluj, Loc. Cluj-Napoca,

Str. Câmpeni, nr. 3, în: ”Județ. Cluj, Loc. Cluj-Napoca, Str. Câmpeni, nr. 3D”;

- La bunul imobil având Nr. MF 36044, se modifică și se completează denumirea, descrierea tehnică și adresa poștală astfel:

Din denumirea veche: ”clădire Policlinică CF Cluj” în: ”Policlinică CF Cluj”;

Din descrierea tehnică veche: ”S = 1820 mp.”, în: ”Policlinică CF: S+P+3E; S. construită la sol = 911 mp.; S. desfășurată = 3991 mp.;

C.F. nr. 310330 – C1”;

Se completează adresa poștală din: ”Județ. Cluj, Loc. Cluj-Napoca,

Str. Câmpeni, nr. 3, în: ”Județ. Cluj, Loc. Cluj-Napoca, Str. Câmpeni, nr. 3D”;

- La bunul imobil având Nr. MF 36048, se modifică și se completează  descrierea tehnică astfel:

Din descrierea tehnică veche: ”S = 122 mp.”, în: ” Dispensar CFR Jibou: S+E; S. construită la sol = 105 mp.; S. desfășurată = 210 mp.;                  C.F. nr. 54996 – C1”;

- La bunul imobil având Nr. MF 121197, se modifică și se completează  descrierea tehnică astfel:

Din descrierea tehnică veche: ”S = 490 mp.”, în: ”Clădire administrativă : P+E; S. construită la sol = 221 mp.; S. desfășurață = 442 mp.;

C.F. nr. 340456 – C7.

 

  1. Proiectul se mai referă și la actualizarea valorii de inventar pentru bunurile imobile având Nr. MF 36039, 36040, 36041, 36042, 36043, 36044, 36048 și 121197 conform Raportului de evaluare nr. 12/24.02.2023 pentru construcții și terenuri aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Cluj, potrivit anexei la prezenta hotărâre, astfel:

Nr. MF 36039, Teren aferent Spital CF Cluj, valoare actuală de inventar 15.063.034 lei, după reevaluare valoarea de inventar este de 13.777.300 lei. Diferența din reevaluare este de -1.285.734 lei.

Nr. MF 36040, Secția chirurgie a Spitalului CF Cluj, valoare actuală de inventar 313  lei; după reevaluare valoarea de inventar este de  3.276.890 lei. Diferența din reevaluare este de 3.276.577 lei.

Nr. MF 36041, Sectia de interne a Spitalului CF Cluj, valoare actuală de inventar 231 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 1.861.200  lei.

Diferența din reevaluare este de 1.860.969 lei.

Nr. MF 36042, Sectia ORL – OFTA a Spitalului CF Cluj, valoare actuală de inventar 53 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 1.218.176lei.

Diferența din reevaluare este de 1.218.123 lei.

Nr. MF 36043, Teren aferent Policlinica CF Cluj, valoare actuală de inventar 2.335.024 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 2.666.100 lei.

Diferența din reevaluare este de 331.076 lei.

Nr. MF 36044, Policlinica CF Cluj, valoare actuală de inventar 4.405.194 lei, după reevaluare valoarea de inventar este de  5.467.600 lei.

Diferența din reevaluare este de 1.062.406 lei.

Nr. MF 36048, Cladire Dispensar CFR Jibou, valoare actuală de inventar de 226.480 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de  197.300 lei.

Diferența din reevaluare este de – 29.180 lei.

Nr. MF 121197, Clădire administrativă Spital CF Cluj, valoare actuală de inventar de 56 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 624.200 lei.

Diferența din reevaluare este de 624.144

   Valoarea de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultată în urma reevaluări este de 29.088.766 lei. Diferența din reevaluare a fost calculată la  7.058.381 lei.

   Realitatea datelor înscrise în anexa la proiect precum şi oportunitatea promovării actului normativ aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj- Napoca. 

   Bunurile imobile reevaluate nu sunt supuse cererilor de retrocedare, nu sunt grevare de sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.  

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 10.04.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.04.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!