Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 06.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.05.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Ministerul Transporturilor reprezintă organul de specialitate al administraţiei publice centrale care stabileşte politica în domeniul transporturilor, strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului, ia măsuri pentru a asigura implementarea acestor politici prin unităţile care i se subordonează şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport.
În ultima perioadă, actorii relevanți din sectorul feroviar din România, respectiv administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal, în special pe domeniul funcțiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, situație cauzată în principal de diferența dintre numărul de angajaţi calificați care părăsesc sectorul feroviar, majoritar prin pensionare şi numărul de nou angajaţi care au absolvit forme de calificare profesională în domeniul transportului feroviar, ofertate de autoritatea competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transportului feroviar, respectiv Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER.
În plus, actorii din sectorul feroviar sunt afectați direct în activitatea acestora de modul actual în care se solicită procesul de calificare, deoarece personalul angajat pe alte funcții este dislocat din producție pentru perioade mari de timp. De asemenea, se înregistrează timpi mari de așteptare între înaintarea cererilor de calificare şi realizarea efectivă a acestor cursuri, deoarece strategia privitoare la resursele umane este greu de stabilit datorită fluctuațiilor majore a cererilor de transport.
Pentru remedierea acestei situații care conduce la afectarea siguranţei şi a calității serviciilor publice de transport feroviar și având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, prin care se crează posibilitatea organizării de cursuri organizate de angajatori în cadrul unor centre proprii de efectuare a programelor de formare profesională pentru salariații proprii care urmează să efectueze operațiuni feroviare pentru funcții şi meserii specifice transportului feroviar este necesară crearea cadrului normativ special în vederea organizării şi derulării acestora.
Aceste cursuri de pregătire vor putea fi organizate de către unitățile feroviare doar pentru angajații proprii, în situații temeinic justificate, cu aprobarea Direcției Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor și numai în situația în care numărul de solicitanți depășește capacitatea tehnico-organizatorică a Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER cuprinsă în Planul anual de calificare profesională, cu respectarea cerinţelor referitoare la perioada şi structura cursurilor de calificare, organizarea examenelor de absolvire, tematica aferentă şi emiterea titlurilor de calificare, fără a afecta atribuţiile autorității competente la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transportului feroviar, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale reglementate din România, Anexa 3, lit. b, pct. 46, respectiv Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER.
Centrele proprii ale unităților feroviare vor fi autorizate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER în vederea desfășurării cursurilor de pregătire în vederea calificării profesionale a personalului care urmează să efectueze operațiuni feroviare pentru funcții şi meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu necesitățile acestora.
Organizarea programelor de pregătire în vederea calificării profesionale, atribuție a CENAFER prevăzută la art. 2, alin. (1), lit. a din HG nr. 1663/2004 cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de solicitanți care depășește capacitatea tehnico-organizatorică a CENAFER, a examenului după efectuarea cursurilor şi emiterea titlului de calificare vor rămâne în atribuția CENAFER în calitate de autoritate competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale reglementate din România.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

SC Grup Feroviar Roman SA 15.05.2019 
Dr.Ing.Szentes Iosif 15.05.2019 
OPFER 21.05.2019

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!