Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 18.01.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.01.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Proiectul ”Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin-Dunăre/Alpi”, este un proiect pre-identificat pe Coridorul Rhin-Dunăre și inclus în anexa II la Regulamentul CEF nr. 1316/2013, care se adresează primei priorități a FO1 corespunzătoare Apelului de Coeziune Transport CEF 2015 – “Proiecte pre-identificate pe coridoarele rețelei centrale (căi ferate, căi navigabile interioare, drumuri, porturi maritime și interioare“, și nominalizat în Lista Proiectelor Eligibile POIM 2014-2020 din Anexa 8. Ghidul Solicitantului, inclus în Master Planul General de Transport.
Conform analizelor efectuate s-a stabilit ca platforma să fie amplasată în Portul Bazinul Nou Galați, afectând infrastructura portuară administrată de C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, precum și construcțiile proprietatea S.C. Port Bazinul S.A. Galați și S.C.Metal Trade International S.R.L. Galați devenind astfel beneficiari ai proiectului. Astfel pentru realizarea investiției a fost necesară reglementarea modalității de cooperare pentru pregătirea și depunerea cererii de finanțare, semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului, în acest sens semnându-se în anul 2014 Acordul de Cooperare între cele trei instituții.
Terenul și acvatoriul portuar care vor suferi modificări ca urmare a investiției, aparțin domeniului public al statului și se află în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N. A.P.D.M. S.A. Galați. În urma realizării investițiilor propuse suprafața acvatoriului portuar ce face obiectul concesiunii se va diminua cu suprafața aferentă lucrărilor de cheu/dană, iar suprafața aferentă cheurilor/danelor va crește în aceeași măsură.
Zona vizată pentru implementarea proiectului este inclusă în intravilanul municipiului Galați, necesitatea realizării obiectivului fiind stabilită ca urmare a concluziilor studiilor efectuate privind prognoza de trafic până în anul 2020, din care a rezultat o tendință de creștere a volumului de mărfuri care vor fi tranzitate prin Portul Galați.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!