Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 21.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 01.09.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

Normele naționale, care adeseori se bazează pe standarde tehnice naționale, sunt înlocuite treptat de normele bazate pe standarde comune la nivelul Uniunii Europene, stabilite prin obiective de siguranță comune, metode de siguranță comune și specificațiile tehnice de interoperabilitate.

Pentru eliminarea obstacolelor care stau în calea interoperabilității, volumul normelor naționale, inclusiv al normelor de exploatare, ar trebui redus ca urmare a extinderii sferei specificațiilor tehnice de interoperabilitate la întregul sistem feroviar al Uniunii Europene.

În acest scop, statele membre trebuie să își mențină actualizat sistemul de norme naționale, să elimine normele caduce și să informeze Comisia Europeană și Agenția Uniunii Europene pentru Căi Ferate în acest sens.
Se consideră că obiectivele acțiunilor propuse în noul cadru legislativ, respectiv coordonarea activităților dintre statele membre pentru reglementarea și controlul siguranței, investigarea accidentelor și stabilirea de obiective de siguranță comune, metode de siguranță comune, indicatori de siguranță comuni, precum și cerințele comune pentru certificatele unice de siguranță, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene.
Pentru ca procedurile de eliberare a certificatelor unice de siguranță către întreprinderile feroviare să devină mai eficiente și mai coerente, este necesar să se acorde Agenției Uniunii Europene pentru Căi Ferate un rol central în eliberarea unor astfel de certificate de siguranță.
Noua repartizare a funcțiilor și a atribuțiilor între autoritățile naționale de siguranță și Agenția Uniunii Europene pentru Căi Ferate cu privire la eliberarea de certificate de siguranță trebuie să fie efectuată în mod eficient, iar în acest scop, ar trebui instituite acorduri de cooperare între agenție și autoritățile naționale de siguranță.
Se va face o distincție clară între responsabilitatea imediată cu privire la siguranță care revine Agenției Uniunii Europene pentru Căi Ferate și autorităților naționale de siguranță drept consecință a eliberării certificatelor de siguranță și a autorizațiilor de siguranță, pe de o parte, și atribuția autorităților naționale de siguranță de a oferi un cadru național de reglementare și de a supraveghea performanțele tuturor părților implicate, în mod continuu, pe de altă parte.
Prezentul act normativ va intra în vigoare la data de 16 iuie 2019, care este termenul limită de transpunere a Directivei (UE) 2016/798 privind siguranța feroviară, dând astfel posibilitatea tuturor actorilor implicați să se adapteze din timp la prevederile noului cadru legislativ.

 

 

Documente supuse consultării 12.09.2018

Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 ciurescu mihail  03.09.2018
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 Sedinta plen

17.09.2018 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!