Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 16 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja – Lepșa km  60+145 – km 76+277 “, județul Vrancea

 

Scurtă descriere

Obiectivul are indicatorii tehnico-economici avizați prin H.G. nr. 489/2018, iar prealabil contractării lucrărilor, valoarea obiectivului a fost actualizată pe baza indicilor prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică.

Principalele revizuiri incluse constau în: suplimentarea măsurilor de siguranță rutieră privind necesarul de parapeți, indicatoare rutiere, relocări de rețele de utilități electrice, lucrări de consolidare taluze cu ziduri de sprijin prevăzute cu ancoraje și fundații adâncite de parapet pentru a reduce suprafețele de expropriat și defrișările, modificări locale ale axei drumului existent pentru îmbunătățirea unor raze în zona de serpentine, realizarea de sisteme de drenare în zonele cu umiditate excesivă, amenajare torenți.

Din punct de vedere al valorii anterior estimate s-a procedat la actualizarea restului rămas pe baza indicilor de cost în construcții publicați în buletinul statistic, având în vedere creșterile semnificative la principalele materiale, energie, carburant, manoperă, servicii, cu precădere începând din anul 2021.

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții au fost aprobați cu Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 21 din 29.03.2024. Lungimea sectorului de drum este de 16,243 km. Lăţimea platformei: 8-8,40 m.

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) 226.391 mii lei, din care C+M (inclusiv T.V.A.) 200.669 mii lei.

  Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.) 106.884 mii lei, din care C+M 84.750 mii lei.

 

       Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 27.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!