Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi,  16 ianuarie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

Scurtă descriere

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

În temeiul prevederilor art. 16, lit. l) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de conducere al Autorității Feroviare Române – AFER a aprobat, în ședința din data de 10.01.2023, tariful orar în cuantum de 28 euro/oră.

În hotărârea sa, Consiliul de Conducere al Autorității Feroviare Române – AFER a ținut cont de următoarele considerente:

 • Conform prevederilor legale în vigoare Autoritatea Feroviară Română - AFER este instituţie publică a cărei activitate este finanţată integral din venituri proprii realizate din prestațiile stabilite în acte normative.
 • Veniturile astfel obținute trebuie să asigure atât funcţionarea celor trei organisme independente din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, a Centrului de Testări Feroviare Făurei, a structurilor generatoare de surse proprii din cadrul AFER, cât și a structurilor suport cu responsabilități în zona economică, juridică și de resurse umane.
 • Realizarea obiectivelor stabilite conform Strategiei de modernizare și dezvoltare a AFER pe anul 2023, aprobată de către Consiliul de conducere al AFER, obiective pentru care principala sursă de finanțare rămân veniturile proprii, care au la bază tariful orar și care reprezintă efortul exprimat în ore/om raportat la timpul de muncă efectiv prestat de către personalul din funcțiile implicate în realizarea serviciilor administrative furnizate.
 • Actuala valoare a tarifului orar, respectiv 20 euro/oră, a fost stabilită prin Ordinul ministrului transporturilor nr.549/25.05.2022 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER. Luând în considerare impactul negativ semnificativ al crizei generate de agresiunea Rusiei în Ucraina asupra economiei UE, prin urmare și asupra României care a generat o inflație accentuată (16,8% conform INS), evidențiat prin creșterea în special a cheltuielilor cu utilitățile (energie, gaze, combustibil, etc. – circa 93%), cu bunurile și serviciile conexe (circa 44%), absolut necesare bunei desfășurări a activității, se impune o ajustare a tarifului orar practicat de Autoritatea Feroviară Română – AFER, de natură a permite realizarea unui buget echilibrat, având în vedere că AFER se autofinanțează doar din prestațiile pe care le efectuează.

 În această perioadă au avut loc o serie de creșteri ale costurilor legate de energie, gaze, combustibili, consumabile, utilități, servicii conexe aferente activităților AFER, culminând cu creșterile semnificative înregistrate în ultimele 6 luni. Totodată, Autoritatea Feroviară Română – AFER, va înregistra creșteri ale cheltuielilor cu serviciile conexe care vor fi afectate de aplicarea de la 01.01.2023 a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 • Transpunerea în legislația națională a pachetelor succesive ale legislației europene din domeniul feroviar a condus la modificări de substanță ale procedurilor de realizare a sarcinilor organismelor independente din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, toate acestea comportând costuri administrative ce presupun eforturi financiare din partea instituției.
 • Cadrul de desfășurare a activității care a fost obligatoriu de implementat până în anul 2019, a presupus proceduri comune cu Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, instituție al cărei tarif de referință a fost stabilit la 130 euro/oră. Autoritatea Feroviară Română – AFER va trebui să asigure realizarea atribuțiilor sale la un nivel competitiv cu al altor autorități similare din spațiul comunitar, care practică tarife orare, și nu numai, de cel puțin 6-7 ori mai mare decât cel de 20 euro/oră, aplicat în prezent de Autoritatea Feroviară Română – AFER.
 • De asemenea, în ultimii ani a apărut un deficit tot mai mare de personal în cadrul instituţiei, un segment important al salariaţilor atingând pragul vârstei de pensionare, fiind tot mai dificilă înlocuirea acestora datorită costurilor generate în cadrul BVC, în raport cu necesitatea de a dispune de personal tehnic specializat, de înaltă calificare, cu vastă experienţă în domeniul feroviar.
 • Asigurarea unui nivel al competențelor profesionale complexe, care presupun o înaltă specializare și calificare a personalului, aproape în totalitate fiind cu studii superioare, presupune un nivel al costurilor aferente foarte ridicat. Pregătirea profesională a personalului de specialitate este continuă și este impusă de implementarea regulamentelor/directivelor emise de organismele tehnice ale U.E. pentru domeniul feroviar, iar complexitatea noilor tehnologii (în special al sistemelor de comandă-control-semnalizare sau al cerințelor privind digitalizarea) presupun de asemenea un efort financiar superior.
 • Necesitatea asigurării unor servicii specifice de calitate este un obiectiv major al Autorității Feroviare Române – AFER, pentru care, din noul tarif orar propus, se intenționează alocarea a cel puțin 10% pentru modernizarea infrastructurii Centrului de Testări Feroviare Făurei, a laboratoarelor de testări și încercări material rulant, investiții în echipamente de laborator pentru realizarea noilor teste conform cerințelor din actualele regulamente europene aplicabile, precum și investiții în programe/echipamente necesare digitalizării activității pentru transparență și reducerea timpului de acordare a documentelor necesare operatorilor economici.

Luând în considerare fundamentele economice prezentate, se propune majorarea tarifului orar pentru prestațiile de activități specifice efectuate de AFER pentru operatorii economici de la 20 euro/oră la 28 euro/oră.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 25.01.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.01.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!