Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Derogări temporare de la prevederile privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de repaus ale conducătorilor auto prevăzute în Regulamentul CE nr. 561/2006

 

Regulamentul CE nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului prevede la art. 14 alin. (2) posibilitatea ca statele membre să acorde, în cazuri de urgență, o derogare temporară de la prevederile privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de repaus ale conducătorilor auto, pentru o perioadă de maximum treizeci de zile, care se notifică de îndată Comisiei.

 

Situația de urgență existentă pe teritoriul României, în contextul gravei crize provocate de conflictul militar din Ucraina, vizează perturbarea activității transportatorilor rutieri români, prin întârzierile mari la punctele de trecere a frontierei, generate de afluxul tot mai mare de refugiați din Ucraina, precum și în trafic, pe teritoriul României, care influențează în mod cert posibilitatea conducătorilor auto profesioniști de a mai respecta  perioadele de conducere, pauzele și perioadele de repaus prevăzute de legislația în vigoare, fără a afecta astfel fluxurile de mărfuri și lanțurile de aprovizionare.

 

În acest context, luând în considerare și celelalte restricții impuse transportatorilor rutieri prin noile reglementări din pachetul Mobilitate I, recent intrate în vigoare, problemele apărute în ceea ce privește alimentarea cu carburanți, precum și dispozițiile art. 14 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 561/2006, în vederea asigurării unei eficiențe sporite a fluxului de aprovizionare, ministrul transporturilor și infrastructurii a aprobat următoarele:

1. acordarea unei derogări temporare de la prevederile privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de repaus ale conducătorilor auto prevăzute în Regulamentul CE nr. 561/2006, pentru o perioadă de 30 de zile, respectiv în perioada 15 martie 2022 – 13 aprilie 2022, în cazul transporturilor rutiere de mărfuri efectuate cu vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, astfel:

a) posibilitatea efectuării de către conducătorii auto a unei durate zilnice de conducere de 11 ore (față de 9 ore, care poate fi extinsă la 10 ore de 2 ori pe săptămână, conform Regulamentului), fără a depăși 60 de ore într-o săptămână, respectiv fără a depăși 96 de ore în două săptămâni consecutive;

b) posibilitatea extinderii duratei de conducere într-o săptămână la 60 de ore (față de 56 de ore, conform Regulamentului);

c) posibilitatea extinderii duratei de conducere în două săptămâni consecutive la 96 de ore (față de 90 de ore, conform Regulamentului);

d) posibilitatea efectuării de către conducătorii auto a pauzei de 45 de minute după o perioadă de 5 ore și 30 de minute de conducere continuă (față de 4 ore și 30 de minute, conform Regulamentului);

e) posibilitatea dea efectua perioada de repaus săptămânal normal de minim 45 de ore în cabina vehiculului.

2. Conducătorii auto au obligația de a menționa în scris, pe foile de înregistrare ale tahografului analog sau pe spatele print-urilor tahografului digital, toate cazurile în care au pus în practică derogările aprobate mai sus.

3. informarea imediată a Comisiei Europene cu privire la derogarea acordată

4. informarea imediată a tuturor celor interesați, respectiv operatorii de transport rutier și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., în vederea diseminării informațiilor către inspectori, prin afișarea acestei derogări pe site-ul ISCTR și pe site-ul MTI.

 

 

Click to listen highlighted text!