Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI
  • Directiva UE 2020/1057 privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 

a fost transpusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 31.01.2022, care a fost notificată deja către Comisia Europeană;

  • schimbul de informaţii între autorităţile de control din statele member UE este pus în aplicare prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) 1.024/2012 si Portalul UE privind declaraţiile de detaşare, acesta fiind un sistem obligatoriu, folosit de către operatorii de transport rutier pentru trimiterea declaraţiilor de detaşare. Aceste sisteme sunt, în prezent, funcţionale, aşa cum ne-a fost transmis de către Comisia Europeană (DG MOVE);
  • operatorii de transport rutier sunt obligați să utilizeze doar Portalul UE pentru declaraţiile de detaşare (https://www.postingdeclaration.eu/landing), utilizarea sistemelor naţionale, în acest scop, fiind total interzisă;
  • în cazul constatării unor disfuncționalități la utilizarea portalului indicat, rugăm operatorii de transport rutier români să sesizeze fie Inspecția Muncii, fie ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

 

Click to listen highlighted text!