Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 14.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

   -  prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

   - prevederile  Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

   - prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

   - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

  În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 250,71%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 254,95%, compania programând o pierdere de 377.891,06 mii lei .

   Pierderea provine din cheltuielile conjuncturale (de exploatare și personal) necesare punerii în funcțiune a Magistralei 5, nivelul subvenției alocată în anul 2020 neacoperind această cheltuială.

   Începând cu semestrul II 2020, veniturile din exploatare vor crește în urma punerii în funcțiune a Magistralei 5.

  Majorarea cheltuielilor de natură salarială s-a efectuat ca urmare a necesității angajării eșalonate a 947 de salariați pentru Magistrala 5 și a reîntregirii acestor cheltuieli începând cu 01.11.2019.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!