Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 04.11.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.11.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

Necesitatea actualizării studiului de fezabilitate a apărut în urma unor importante creșteri de prețuri pe piața construcțiilor, generate de creșterea cererii, lipsa acută a forței de muncă in domeniu, precum și de schimbările legislative cu impact asupra domeniului construcțiilor adoptate la sfârșitul anului 2018, și anume Ordonanța de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Printre măsurile introduse de către această Ordonanță de Urgență se numără și creșterea salariului minim  brut în domeniul construcțiilor, măsură ce a avut efecte semnificative atât asupra prețului manoperei lucrărilor de construcții, cât și indirect, asupra prețului materialelor, utilajelor și echipamentelor folosite în construcții. Așa cum arată datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, creșterea salariului minim în trimestrul I al anului 2019 față de anul 2018 este de 57,9%. Această creștere a salariului minim brut produce cu siguranță efecte atât asupra costurilor manoperei cât si asupra celorlalte costuri aferente executării lucrărilor de construcții – materiale, transporturi și utilaje. Aceste efecte nu pot fi cuantificate cu precizie, întrucât la data întocmirii prezentului document nu au fost publicate date relevante de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

De asemenea, o altă cauză care a dus la apariția necesității de actualizare a studiului de fezabilitate o reprezintă constatarea existenței pe teren a unor rețele de utilități care nu figurau nici in avizele de utilități obținute, nici pe planurile aflate la dispoziția SSAvC la data întocmirii studiului de fezabilitate și a proiectului. Respectivele rețele sunt reprezentate de o conductă de canalizare având diametrul de 600mm care deservește Aeroportul Băneasa și traversează terenul SSAvC, precum și de un cablu subteran de alimentare cu energie electrică. Devierea traseelor acestor rețele de utilități este strict necesară, întrucât prezența acestora afectează amplasamentul viitoarei construcții.

Creșterea cursului de schimb valutar – de la 4,6540 RON/EUR la data întocmirii studiului până la 4,7432 RON/EUR în prezent – reprezintă un alt element cu impact asupra achiziției echipamentului simulator de zbor FFS.

Alți factori ce au dus la necesitatea de reactualizare sunt reprezentați de cheltuielile suplimentare identificate pe parcursul demersurilor întreprinse pentru asigurarea creșterii capacităților rețelelor de utilități necesare în vederea exploatării obiectivului, precum și ușoare modificări ale soluției constructive generate pe de o parte în decursul procesului de obținere a avizelor și autorizației de construire, și, pe de altă parte, de necesități tehnice suplimentare evidențiate în urma consultărilor inițiate de către SSAvC cu diverși producători de echipamente simulatoare de zbor.

In mare măsura se păstrează soluțiile tehnice adoptate inițial, realizându-se ajustări și modificări doar acolo unde a fost necesar. Astfel, ca urmare a procesului de autorizare au fost micșorate nesemnificativ suprafața desfășurată și cea utilă a noii construcții.

De asemenea, s-au reorganizat și redimensionat o parte dintre spațiile tehnice necesare în vederea asigurării funcționării echipamentelor de simulare a zborului. Suplimentar față de varianta inițială au fost introduse și noi funcțiuni administrative la etajele superioare.

O alta modificare a soluției tehnice inițiale a rezultat în urma întocmirii studiului geotehnic detaliat, pe baza căruia s-a putut modifica soluția inițială de realizare a fundațiilor.

Faţă de Studiul de fezabilitate initial, din decembrie 2017, principalele revizuiri tehnice și economice constau în:

F1) Situația Inițială:

Bilanț suprafețe:

 Suprafața construită propusă = 868 Mp

 Suprafața desfășurată = 1824 Mp

 Suprafața utilă = 1619 Mp

 Regim de înălțime propus: P+3

 Echipament simulator de zbor FFS: 1 Bucata

Durata de realizare a investiției: 18 Luni

F2) Situația Revizuită:

Bilanț Suprafețe:

 Suprafața construită propusă = 868 Mp;

 Suprafața desfășurată = 1832 Mp;

 Suprafața utilă = 1566 Mp;

 Regim de înălțime propus: P+3;

 Echipament simulator de zbor FFS: 1 Bucata.

Durata de realizare a investiției: 18 Luni

Soluţii economice:

Indicatorii economici:

Valoarea totală inițial aprobată:

Valoarea fără TVA (lei): 52.917.815,80

Valoare TVA (lei): 10.054.385,00

Valoare cu TVA (lei): 62.972.200,80

Din care C+M fără TVA (lei): 10.621.600,00

Valoarea totală actualizată:

Valoarea fără TVA (lei): 64.503.834,00

Valoare TVA (lei): 12.255.728,46

Valoare cu TVA (lei): 76.759.562,46

Din care C+M fără TVA (lei): 16.969.770,00

Valoarea totală actualizată (EURO):

(curs euro: 4.7432 RON/EUR)

Valoarea fără TVA (EUR): 13.599.222,89

Valoare TVA (EUR): 2.583.852,35

Valoare cu TVA (EUR): 16.183.075,24

Din care C+M fără TVA (EUR): 3.577.704,92

Valoarea obiectivului de investiții “Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG este 76.759 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 16.183 mii Euro (la cursul BNR din 20.09.2019, 1 euro = 4,7432 lei).  În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele/proiectele de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru investițiile cuprinse la poziția C – «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 milioane lei.

Prin proiectul de hotărâre anexat se propune reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor și spatii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS  Boeing 737 NG”, așa cum au reieșit din avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu nr. 63/23.10.2019.

 

     

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!