Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 09.07 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.1305/2012  privind aprobarea tarifelor percepute de „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru efectuarea activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române

 

Scurtă descriere

În conformitate cu dispozițiile art.6 alin.(5) din Legea nr.21/2020 privind Codul Aerian, pentru activităţile prestate în exercitarea atribuțiilor de autoritate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) percepe tarife care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.
Cu adresa nr.40776/08.12.2023, AACR a solicitat aprobarea unor modificări în structura unor tarife percepute pentru activitățile prestate, prevăzute la capitolele 7 și 10 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de ,,Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru efectuarea activităților prevăzute la art.6 alin.(2) lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, după cum urmează:
- actualizare denumiri tarife la pct.7.3.1.3 și 7.3.2.3;
- introducerea unui tarif nou pentru activitatea de conversie a licenței CTA militară la CTA stagiar (7.3.1.11);
- restructurarea pct.7.7. referitor la licențele pentru personalul ATSEP având în vedere necesitatea compatibilizării cu prevederile reglementării RACR–ATSEP – licențierea personalului electronist pentru siguranța traficului aerian;
- creșterea tarifelor prevăzute pentru activitățile de la pozițiile 7.8.2., 7.8.3., 7.18, 7.23, 7.24, 10.11.1 și 10.11.2.;
- introducerea unor noi tarife la capitolul 10, pct.10.7.2 (10.7.2.6. și 10.7.2.7.) – autorizația organizațiilor de pregătire pentru personalul CTA, având în vedere activitățile prestate de AACR în aplicarea cerințelor Regulamentului (UE) 2023/893;
- introducerea unor activități și tarife noi (capitolele 10.10.2 și 10.11.3) legate de autorizarea examinatorilor aeromedicali.
La solicitarea Direcției Transport Aerian, cu adresa nr.1915/09.02.2024, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a transmis justificarea și fundamentarea propunerii de creștere a unor tarife prevăzute la capitolele 7 și 10.
Creșterile tarifare au fost fundamentate în general prin necesitatea acoperirii timpului efectiv alocat de inspectorii AACR respectivelor activități.
Modificările sus menționate au fost avizate de Consiliul de Administrație al AACR prin Hotărârea nr.116/28.11.2023.
Cu adresa nr.6879/28.02.2024, AACR a solicitat și a justificat unele modificări în structura unor tarife percepute pentru activitățile prestate, prevăzute la capitolele 111 și 12 din anexa la OMTI 1305/2012, după cum urmează:
- la capitolul 111 “Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot” litera A “Tarife”, după poziția 111.8.9, introducerea unor noi poziții tarifare, pozițiile 111.8.10 și 111.8.11;
- la capitolul 111 “Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot” litera A “Tarife”, după poziția 111.8.10, introducerea unor noi poziții tarifare, pozițiile 111.9, 111.9.1, 111.9.2, 111.9.3, 111.9.4, 111.9.5, 111.9.6, 111.9.7 111.9.8 și 111.9.9;
- la capitolul 12 ”Condiții generale de aplicare a tarifelor”, modificarea punctului 7.
Noile poziții tarifare se referă în general la activitățile desfăsurate de AACR constând din supravegherea pieței aeronavelor fără pilot la bord fără marcaj de clasă, activități care nu se regăsesc în sistemul tarifar existent.
Modificările sus menționate au fost avizate de Consiliul de Administrație al AACR prin Hotărârea nr.16/16.02.2024.
Cu adresa nr.13931/22.04.2024, AACR a solicitat aprobarea modificării punctului 3 al capitolului 12 ,,Condiții generale de aplicare a tarifelor” din anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1305/2012.
Modificarea, avizată de Consiliul de Administrație al AACR prin Hotărârea nr.54/16.04.2024, este justificată de necesitatea flexibilizării condițiilor de plată a tarifelor aplicate de AACR, în cazul beneficiarilor care încheie contracte cu AACR.
Având în vedere modificările numeroase efectuate la anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.1305/2012, precum și prevederile art. II din Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr.1636/2023, în vederea respectării dispozițiilor art.61 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, propunem ca anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.1305/2012, în formă consolidată și conținând noile propuneri de modificare, să fie reaprobată în întregime.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 22.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!