Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 5 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiil sectoriale

 

Scurtă descriere

Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se are în vedere modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Demersul legislativ urmărește instituirea unui mecanism clar și echitabil de aplicare a ajustărilor de prețuri, care să garanteze că acest remediu legal este distribuit proporțional între contractanți și subcontractanți, în funcție de valoarea și ponderea lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate.

În primul rând, se propune modificarea dispozițiilor legale atât din cuprinsul Legii nr. 98/2016, cât și al Legii nr. 99/2016, care reglementează obligațiile de comunicare ale contractantului în raport cu elementele subcontractării, prin completarea textelor legale cu teza finală, care este necesară pentru a include în regimul de protecție și mecanismul de ajustare/actualizare din contractul de subcontractare. În acest fel, orice modificare a mecanismului de ajustare/actualizare va fi cunoscută și de Autoritatea Contractantă. Altfel spus, prin includerea mecanismului de ajustare/actualizare între elementele care sunt modificabile cu notificare față de Autoritatea Contractantă, acest mecanism este protejat de o eventuală modificare ulterioară, pe parcursul derulării contractului de subcontractare, prin care, de pildă, contractantul ar putea determina subcontractantul să renunțe la ajustare, în mod inechitabil, profitând de poziția juridică inegală pe care se află aceștia.

În al doilea rând, aceleași dispoziții legale, din cele două acte normative supuse intervenției legislative, vor si completate cu două alienate noi, prin care se urmărește stabilirea unei obligații de natură legală cu privire la ajustarea/actualizarea din contractul de subcontractare, care va permite o reglementare mai suplă a raporturilor de pe lanțul de subcontractare, în cazul contractelor viitoare și ale efectelor viitoare ale contractelor aflate în derulare, dar și o regularizare/reglare istorică a sumelor cuvenite și neachitate de contractant subcontractantului din contractele încheiate anterior și aflate în derulare, conform dispozițiilor tranzitorii ale proiectului de act normativ. Astfel, declarând dreptul la ajustare al subcontractantului, din rațiuni de echitate și de legalitate a destinației sumelor achitate de autoritatea contractantă din fonduri publice, se realizează un regim normativ clar și de la care părțile nu pot deroga, prevenind situații similare celor care au determinat promovarea prezentului proiect de ordonanță de urgență.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 18.06.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.06.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 Dezbatere publică

Anunț - publicat 21.06.2024

Minuta

 26.06.2024 ora 10.00

 

FORMULAR ÎNSCRIERE LA ȘEDINȚA DE DEZBATERE PUBLICĂ

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!