Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 4 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “D.A.N.U.B.E - Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”, aprobarea listei imobilului proprietate publică a statului precum și a listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 

Scurtă descriere

Pentru prezentul proiect de act normativ este necesară aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 36.640,24 lei, pentru o suprafață totală de 108 mp reprezentând un drum, aflat în proprietatea privată a UAT Giurgiu, astfel cum rezultă din anexa nr. 2.
Aceasta rezultă din Raportul de evaluare privind determinarea cuantumului despăgubirilor aferente imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică de interes național "D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu", întocmit în martie 2024, de către expertul autorizat ANEVAR Chelaru Ștefan Dragoș, deținător al Legitimației nr. 11297 valabilă pe anul 2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici. Astfel, s-a avut în vedere studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județul Giurgiu pentru anul 2022, valabil și pentru anul 2024 conform informării UNNPR nr. 9804/28.12.2023.
Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:
1) amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național "D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu", pe raza localității Giurgiu, din județul Giurgiu, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 la proiectul de act normativ;
2) declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul proprietate privată supus exproprierii, care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național, "D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu", situat pe raza localității Giurgiu, din județul Giurgiu;
3) listei proprietarului imobilului proprietate privată supus exproprierii, situat pe raza localității Giurgiu, din județul Giurgiu, așa cum rezultă din evidențele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI Giurgiu), precum și a sumei individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în valoare de 36.640,24 lei, pentru un imobil, cu o suprafață de 108 mp, în conformitate cu anexa nr. 2.
4) listei imobilului proprietate publică a statului care face parte din coridorul de expropriere lucrării de utilitate publică de interes național "D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu", prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
5) listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere lucrării de utilitate publică de interes național "D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu", prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 15.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!