Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneean”, lucrare de utilitate publică de interes național

 

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ, se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneean", lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Proiectul Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin  - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneean”, face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT), aprobat de Guvernul României prin H.G. nr. 666/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Secţiunea de la cale ferată a Coridorului Orient/Est Mediteraneean ce traversează România, are o lungime de 513 km şi este una dintre cele mai folosite secţiuni, din reţeaua CNCF"CFR"SA, atât pentru traficul (de călători şi marfă) naţional, cât şi pentru cel internaţional.

Această secțiune cuprinde următoarele tronsoane de cale ferată:

- Arad - Timişoara - Caransebeş;

- Caransebeş - Drobeta Turnu Severin – Craiova;

- Craiova – Calafat.

    Realizarea şi derularea acestui proiect revine Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-SA, care este beneficiarul investiției, prin Sucursalele Regionale de Căi Ferate Craiova și Timișoara.  

 Lungimea totală a liniei de cale ferată în cadrul acestui studiu este de 226,165 km, fiind linie CF electrificată pe toată distanța, linie dublă electrificată Craiova - Strehaia (60 km) și linie simplă electrificată Strehaia - Caransebeș (174km).

Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție prin H.G. nr. 1562/28.12.2022.

        Motivarea necesității actualizării Indicatorilor Tehnico-Economici, constă în modificarea soluțiilor tehnice aprobate inițial, de impactul general de interes major asupra activității de realizare a investițiilor, finanțate din fonduri publice naționale, fonduri europene, fonduri proprii ale CFR SA, impact creat de efectele situației excepționale, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, creșterea prețurilor pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, cu impact direct în producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții, luând în considerare conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei și blocajul impus la nivel național Rusiei, piețe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții, precum și contextul pandemic peste care s-au suprapus.

Soluțiile tehnice s-au modificat față de solutiile stabilite la faza Studiul de Fezabilitate, fiind făcute adaptări minore pentru implementarea ERTMS nivel 2, adaptari generate de împărțirea tronsonului CF în 6 loturi teritoriale. Astfel, în ceea ce privește cantitatea de RBC (Radio Bloc Center), aceasta a fost suplimentată de la 4 bucăți la 6 bucăți.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 20.102.856 mii lei

Capacităţi:

 Lungime traseu: 225,287 km

Durata de execuţie a investiţiei : 60 luni

 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 27.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!