Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu", precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele:

a). Aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu", cu suma totală de 93 mii lei;

b). Aprobarea modificării și completării anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010, în sensul:

1. Pozițiile nr. crt. 4995, 4997, 4998, 5014, 5042, 5043, 5044, 5046, 5047, 5048, 5049, 5071, 5072, 5075, 5078, 5115, 5117, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123,5124,5125,5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5198, 5207, 5210, 5211, 5214, 5217, 5225, 5257, 5267, 5275, 5279, 5289, 5319, 5321, 5323, 5326, 5347, 5350, 5380, 5438, 5491, 5496, 5508, 5546, 5547, 5559, 5601, 6078, 6117, 6145, 6152, 6158, 6162, 6165, 6176, 6177, 6183, 6217, 6240, 6291, 6292, 6498, 6499, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6525, 6531, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6559, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6587, 6601, 6602, 6603, 6604, 6606, 6607, 6608, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6640, 6648, 6651, 6652, 6654, 6657, 6658, 6660, 6662, 6670, 6678, 6692, 6696, 6698, 6699, 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6730, 6731, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6753, 6754, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6780, 6787, 6791, 6792 și 6793, se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;

2. După poziția nr. crt. 5559 se introduce o nouă poziție, poziția nr. crt. 55591, ca urmare a operațiunii tehnice de dezmembrare, după poziția nr. crt. 6145 se introduce o nouă poziție, poziția nr. crt. 61451, ca urmare a operațiunii tehnice de dezmembrare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;

3. După poziția nr. crt. 5351 se introduc 19 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt 53511 - 535119 (aferente localității Șibot); după poziția nr. crt. 5550 se introduc 2 noi poziții, respectiv nr. crt. 55501 și nr. crt. 55502 (aferente localității Săliștea); după poziția nr. crt. 6054 se introduc 19 noi poziții, respectiv nr. crt. 60541 – 605419 (aferente localității Sebeș); după poziția nr. crt. 6292 se introduc 2 noi poziții, respectiv nr. crt. 62921 si nr. crt. 62922 (aferente localității Pianu); după poziția nr. crt. 6647 se introduc 17 noi poziții, respectiv nr. crt. 66471 – 664717 (aferente localității Geoagiu); după poziția nr. crt. 6794 se introduc 22 noi poziții, respectiv nr. crt. 67941 – 679422 (aferente localității Romos), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

c). Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată prevăzute la lit. b) pct. 3.

Suma totală aferentă despăgubirilor este în valoare de 93 mii lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat aferentă anului 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 56 - „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03 "Programe din fonduri de coeziune"-– alineatul „Cheltuieli neeligibile”

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!