Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 15 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației  din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România

 

Scurtă descriere

În prezent, reglementările în vigoare privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor de transport cu metroul din România nu sunt actualizate și nu mai corespund necesității de gestionare a riscurilor, evidențiate recent în activitatea de transport cu metroul, fiind necesară actualizarea legislației privind gestionarea competențelor dobândite după formarea inițială, în special la nivelul menținerii competențelor profesionale ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației. Autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației în transportul cu metroul se efectuează în prezent de către angajator, respectiv operatorul de transport cu metroul - Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" -S.A..

Având în vedere necesitatea ca personalul cu responsabilități în siguranța circulației în transportul cu metroul să posede documente specifice, pentru a fi cuprins și integrat         într-un sistem de menținere a competențelor profesionale, conform funcției specifice cu responsabilități în siguranța circulației și tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalații de siguranța circulației, ținând cont de prevederile art. 2 lit. cc) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR, care prevede că ASFR „supraveghează prin audit, inspecție pe procese și control/inspecție de stat operatorii de transport feroviar, administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii care efectuează numai manevră feroviară, gestionarii de linii ferate industriale, deținătorii de linii de metrou pentru transportul de călători/operatorii care efectuează transport urban cu metroul, entitățile responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare, operatorii economici care efectuează funcțiile de întreținere, operatorii care efectuează transport pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și/sau alt tip de transport pe șine, pe durata valabilității documentelor emise de ASFR”, precum și pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente precum coliziunea dintre două trenuri de metrou ce a avut loc în data de 27 februarie 2024 în stația Timpuri Noi, în scopul creșterii gradului de siguranță al transportului cu metroul, se impune actualizarea reglementărilor specifice, printr-o abordare preventivă privind modul de gestionare a riscurilor evidențiate recent în activitatea de transport cu metroul, în special la nivelul menținerii competențelor profesionale ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației.

Respectarea cerințelor obligatorii de siguranța circulației pentru operatorii de transport cu metroul impune autorizarea, implementarea și dezvoltarea unui sistem de menținere a competențelor profesionale pentru personalul care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport cu metroul.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 26.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Versiune îmbunătățită - publicat 08.04.2024

 

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!