Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 15 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcțiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate

 

Scurtă descriere

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activității și personalului din domeniul siguranței și licențierii pentru transportul feroviar și transmiterea acestei părți către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR, care se înființează. ASFR preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul siguranței și licențierii pentru transportul feroviar.

Potrivit prevederilor art.1, alin. (1), din Hotărârea Guvernului nr. 309/2023, privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR, ASFR exercită [...] atribuții principale de autoritate națională de siguranță și de licențiere pentru transportul feroviar și cu metroul, de certificare și autorizare de siguranță, autorizare/atestare personal, supraveghere în domeniul feroviar și transport cu metroul, de autorizare a liniilor ferate industriale, precum și cu alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă”.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR este organismul care îndeplinește toate atribuțiile autorității naționale de siguranță prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară. În virtutea acestor atribuții, ASFR asigură și respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea siguranței sistemului feroviar din România.

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(5), din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 60/2004, privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2299/2004, ASFR, prin structurile sale, în calitate de autoritate națională de siguranță, eliberează autorizația de punere în funcțiune a liniilor ferate industriale (LFI) la cererea solicitantului, în calitatea sa de deținător de LFI.

Pentru punerea în concordanță cu prevederile menționate anterior, inclusiv în sensul adaptării la noul statut al ASFR de instituție de sine stătătoare cu personalitate juridică proprie, este necesară actualizarea unora dintre prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcțiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 25.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!