Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov şi Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti”, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national

 

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

1) - amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov şi Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti”, conform anexei nr. 1 la proiectul de act normativ;

2) - declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național „Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov şi Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti”, situate pe raza Mun. Bucureşti – Sector 6, UAT Bragadiru şi UAT Clinceni din judeţul Ilfov;

3) listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza Mun. Bucureşti – Sector 6, UAT Bragadiru şi UAT Clinceni din judeţul Ilfov, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum şi a sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente jusetlor despăgubiri pentru un număr de 123 terenuri, în suprafață totală de 25.553 mp şi pentru un număr de 39 de construcţii în suprafată de 3.399 mp, astfel cum rezultă din anexa nr. 2;

4) listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov şi Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti”,  prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

5) listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Conexiunea proiectului „Penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov şi Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti”, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Suma aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată este  în cuantum total de 17.734 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01” Transporturi”, Titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ , art.56.50 “Proiecte finantate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!