Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea procedurii de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian

 

Scurtă descriere

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „Statele membre asigură furnizarea de servicii de trafic aerian în exclusivitate în cadrul blocurilor specifice de spațiu aerian cu privire la spațiul aerian de care sunt responsabile. În acest scop, statele membre desemnează un furnizor de servicii de trafic aerian care deține un certificat valabil în Comunitate.”

În conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, serviciile de navigaţie aeriană se furnizează traficului aerian numai de către agenţi aeronautici certificaţi şi, după caz, desemnaţi în acest scop, potrivit reglementărilor specifice aplicabile. 

La nivel național, procedura de desemnare a furnizorilor de servicii de trafic aerian în Regiunea de informare a zborurilor FIR-București, este reglementată prin articolul RACR-SSNA.060 - Desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian, din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 11/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană,
RACR-SSNA.
Respectiva procedură ar trebui modificată pentru a corespunde ultimelor evoluții la nivel de reglementare, precum și de organizare a aviației civile din România.

În urma analizării cadrului de reglementare existent, atât la nivel european cât și național, și în urma consultării cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Direcția Transport Aerian din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii propune aprobarea unei noi proceduri de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian prin care să se asigure că un furnizor de servicii de trafic aerian care solicită o desemnare pentru furnizarea unor astfel de servicii pe aerodromuri sau în structuri de spațiu aerian din FIR-București parcurge un proces de evaluare în urma căruia este stabilită eligibilitatea furnizorului pentru desemnarea solicitată.

Pe cale de consecință, articolul RACR-SSNA.060 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 11/2008 ar trebui abrogat.

De asemenea, ar trebui abrogat și art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 511/2019 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373, având în vedere că pentru furnizarea serviciilor de informare a zborurilor, care reprezintă o categorie a serviciilor de navigație aeriană, este necesară, conform dispozițiilor Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, deținerea unui certificat. Menționăm că Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 lasă la latitudinea statelor să decidă dacă furnizarea serviciilor de informare a zborurilor se poate efectua în baza unei declarații a furnizorului sau numai în condițiile deținerii unui certificat.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!