Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 13 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor Construcțiilor şi Turismului nr. 1482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004

 

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Anexa la HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătățire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe rețeaua de transport cu metroul din România ,,operațiunile de transport pe căile ferate şi pe rețeaua de transport cu metroul trebuie să se desfășoare în condiţii de siguranţă feroviară”.

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din același act normativ ,,Siguranţa feroviară este conceptul potrivit căruia operațiunile de transport pe căile ferate şi pe rețeaua de transport cu metroul trebuie să se desfășoare fără pericol pentru persoane, pentru bunurile şi mărfurile încredințate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructură, precum şi pentru mediul înconjurător”.

La nivelul rețelei feroviare CFR, accidentele produse la trecerile la nivel cu calea ferată echipate cu sisteme de semnalizare numai cu indicatoare rutiere - tip IR sunt frecvente şi au cauzat un număr ridicat de victime omenești. La nivel european, România se situează printre primele locuri în ceea ce priveşte numărul de victimele rezultate din accidentele ce constau în „loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie”, respectiv accidente definite la art. 7, alin. (1), lit. c. din Anexa la HG nr. 117/2010.

Acest fapt a afectat direct valorile indicatorilor comuni de siguranţă aferenți sistemului feroviar din România, în sensul prevederilor de la lit. A, pct. 1.1., a patra liniuță din ANEXA nr. 1 „Indicatori de siguranţă comuni şi definiții comune ale I.S.C. şi metode comune de calcul al impactului economic al accidentelor” la OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară. Conform lit. B, pct. 1.8. din aceeaşi ANEXĂ, prin Accident la trecere la nivel se înţelege „orice accident la trecerile la nivel care implică cel puţin un vehicul feroviar şi unul sau mai multe vehicule care utilizează trecerea, alți utilizatori ai trecerii, precum pietonii sau obiecte aflate temporar pe calea ferată sau lângă aceasta, care au fost pierdute de un vehicul sau de un utilizator care a folosit trecerea.”

Din datele furnizate de Politia Transporturi Feroviare printr-un studiu comparativ la nivelul anilor 2022 şi 2023 referitoare la accidentele produse la trecerile la nivel cu calea ferată, rezultă următoarele:

  1. Principalele cauze ale producerii accidentelor la trecerea la nivel cu calea ferată se regăsesc în proporție majoritară în factorul uman;
  2. Cele mai multe astfel de accidente înregistrate, în funcţie de sistemul de semnalizare a trecerii la nivel cu calea ferată s-au produs la trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR;
  3. La trecerile la nivel prevăzute cu indicatoare rutiere - tip IR s-au produs 110 accidente în anul 2022 şi 107 accidente în anul 2023, cu un total de 217 accidente. Din punct de vedere al numărului de victime, în cei doi ani s-au înregistrat de 22 de decese, 13 răniți grav şi 49 de răniți uşor.

Având în vedere situația descrisă anterior, considerăm că se impune luarea unor măsuri preventive de urgență în ceea ce priveşte siguranţa la trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR.

În acest sens, modificarea unor prevederi ale Regulamentului de semnalizare nr. 004 aprobat prin OMTCT nr. 1482 /2006, ar putea contribui în mod semnificativ la reducerea nr. de accidente încadrate la art. 7, alin. (1), lit. c. din Anexa la HG nr. 117/2010 şi implicit la îmbunătățirea valorilor indicatorilor comuni de siguranţă.

Conform prevederilor art. 8 „Norme naţionale în domeniul siguranţei”, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate adopta sau propune, după caz, noi norme naţionale, inclusiv ca măsură preventivă de urgență, în special după producerea unui accident sau a unui incident.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 26.02.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.02.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

VERSIUNE ÎMBUNĂTĂȚITĂ - PUBLICAT 26.02.2024

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!