Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 13 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005

 

Scurtă descriere

Având în vedere prevederile art.16, alin. (2), lit. i) din Ordonanța de urgență nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, ,,Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română îndeplinește, în principal, atribuţii privind monitorizarea, promovarea şi, dacă este cazul, aplicarea şi actualizarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei, inclusiv sistemul de norme naţionale”.

La data de 27 august 2021 Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) a transmis României o listă cu 40 de observații asupra normelor naţionale propuse de România pentru introducerea în noua bază de date SRD (Single Rule Database), respectiv normele care constituie condiţii de acordare a certificatului unic de siguranţă pentru operatorii de transport feroviar. Contextul general al emiterii respectivelor observații îl reprezintă acțiunea de „asanare” a normelor naţionale de siguranţă feroviară din România, inițiată de către ERA.

Una din observațiile transmise de către ERA privește Ordinului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 1816/2005 din 26 octombrie 2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005. Conform acestor observații, actul normativ în cauză conţine prevederi care pot fi transferate în procedurile proprii ale administratorului/gestionarilor de infrastructură, precum şi suprapuneri cu legislaţia europeană.

Conform observațiilor ERA, „aspectele legate de întreţinerea macazurilor şi aparatelor de cale sunt legate de administratorul/gestionarii de infrastructură şi nu ar trebui să reprezinte o normă naţională. Unele părţi din aceasta pot reprezenta o normă naţională, însă alte părţi contravin în mod clar STI (respectiv, compunerea trenului) şi sunt acoperite de sistemul de management al siguranţei”.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/1693 al Comisiei din 10 august 2023 de modificare a Regulamentului de punere în                aplicare (UE) 2019/773 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE), „până la 28 iunie 2024, întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură trebuie să își modifice sistemul de management al siguranței definit la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa la prezentul regulament”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 26.02.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.02.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!