Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 13 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900’’, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea unor măsuri, în scopul actualizării situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900” pe raza localităților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla din județul Ilfov.
După realizarea documentațiilor cadastrale individuale, pentru un număr de 20 imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere și a întocmirii documentațiilor cadastrale, au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în Anexa nr. 2 la hotărârea antemenționată față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan.
Totodată, ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale la unele dintre cele 20 de imobile au rezultat și modificări ale numelui și/sau proprietarilor, în sensul identificării unora dintre aceștia care inițial, în baza informațiilor oferite de către unitățile administrativ – teritoriale, erau neidentificați sau au fost identificați moștenitorii legali ai proprietarilor inițial identificați.
Totodată pe terenul supus deja exproprierii de la poziția nr. crt 1242 a fost identificată o construcție care la momentul declanșării procedurii de expropriere pentru terenuri nu a fost identificată, astfel încât prin prezentul proiect de act normativ este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru această construcție nou identificată.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

- suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900’’, pe raza localităților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla și Cornetu din județul Ilfov și Grădinari și Joița din județul Giurgiu, cu suma totală de 411 mii lei.
- modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) Pozițiile nr. crt. 560, 561, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 575, 576, 580, 582, 585, 1242, 1280, 1345, 1346, 1347, 1361, 1364 se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
b) La poziția nr. crt. 1242 se introduce imobilul proprietate privată reprezentând construcție, situată pe terenul supus exproprierii în condițiile legii, care face parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020.
- declanșarea procedurilor de expropriere pentru construcția aflată pe terenul expropriat de la poziția nr. crt. 1242

Suma totală, de 411 mii lei, se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, subcapitolul 03 "Transport Rutier", titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 “Proiecte finantate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 26.02.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.02.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!