Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 7 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Scurtă descriere

În ceea ce privește abrogarea alineatului (8) al articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare
Contextul economic actual a determinat, în principal, o scădere a puterii de cumpărare, generată de creşterea, în anul 2024, faţă de anul 2023, a preţurilor la gazele naturale, energie electrică, combustibil, precum şi la materiale, în ansamblul lor, generând astfel o prognoză de creştere a cheltuielilor pentru anul 2024 cu 6%.
Pe cale de consecinţă, pentru anul în curs, nu poate fi impusă condiţionalitatea pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de a li se suspenda alocarea de fonduri de la bugetul de stat, daca bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici nu se transmit Ministerului Finanțelor în vederea avizării în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat și nu se aprobă, în condițiile alin. (1)-(3), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.
Operatorii economici cu specific feroviar și cu metroul , se supun ariei de reglementare a unei legislaţii specifice şi a căror activitate economică de realizare a veniturilor este plafonată prin reglementări legale şi cheltuieli fixe de administrare şi funcţionare.
În ceea ce privește modificarea și completarea alin. (8) și (12), ale art. 73, din Legea nr. 421 din 28 decembrie 2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024.
Având în vedere prognoza creșterii cheltuielilor în anul 2024 față de anul 2023 ca urmare a creșterii prețurilor la gaze naturale, energie electrică, combustibil, creșterea prețurilor la materiale, în anul 2024 nu este posibilă condiționarea operatorilor economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, să poată prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu condiția reducerii pierderilor și/sau a plăților restante realizate în anul precedent.
Aceasta cu atât mai mult cu cât sunt operatori economici, care gestionează infrastructuri feroviare și de metrou, care au legislație specifică și dedicată, cu venituri plafonate prin reglementări legale și cu cheltuieli fixe de administrare și funcționare, inclusiv cheltuieli de natură salarială stabilite in baza prevederilor unor legi specifice.
Având în vedere cele prezentate și ținând seama că operatorii economici care aplică Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 se confruntă cu o creștere substanțială a cheltuielilor cu energia electrică și termică și a cheltuielilor cu materiile prime și materialele (inclusiv combustibil) în anul 2024 creșterea cheltuielilor de natură salarială nu poate fi condiționată de reducerea pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2023 cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială.
Având în vedere că activitatea desfășurată de operatorii economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 este diversă și diferită de la un operator economic la altul, iar modalitățile de finanțare a activității curente sunt diferite de la un operator economic la altul (finanțare integrală din venituri proprii, finanțare combinată din alocațiile primite de la bugetul de stat ca subvenții – titlul bugetar 40 și transferuri bugetare – titlurile bugetare 51, 55, 59 care vin în completarea veniturilor proprii), propunem un articol dedicat operatorilor economici care își finanțează activitatea din alocațiile primite de la bugetul de stat ca subvenții – titlul bugetar 40 sau ca transferuri bugetare – titlurile bugetare 51, 55, 59 care vin în completarea veniturilor proprii, plafonate prin reglementările legale, directive UE transpuse în legislația națională, evoluția pandemiei.
În cazul acestor operatori economici, rezultatul brut al exercițiului este influențat de nivelul alocațiilor bugetare primite.
În completarea celor arătate mai sus, având în vedere si prognoza creșterii cheltuielilor în anul 2024 față de anul 2023 ca urmare a creșterii prețurilor la gaze naturale , energie electrică, combustibil, creșterea prețurilor la materiale, în anul 2024 nu este posibilă condiționarea ca operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 să își îmbunătățească rezultatul brut față de cel realizat în anul 2023. Aceasta cu atât mai mult cu cât sunt operatori economici care gestionează infrastructuri feroviare si de metrou, cu legislație specifica și dedicate, cu venituri plafonate prin reglementări legale și cu cheltuieli fixe de administrare și funcționare.
În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368, care a permis acordarea unor majorări ale cheltuielilor de natură salarială, în limita indicelui de creștere a preturilor de consum, companiile au acordat în anul 2023 majorări salariale.De asemenea incepand cu luna iulie 2023 a intrat in vigoare Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil companiilor cu specific feroviar și cu metroul care a produs efecte si care prevede aplicarea unor coeficienti asupra salariului minim brut garantat pe țară, procentele fiind diferite pentru personalul cu studii medii respectiv studii superioare . Aceste majorări își vor produce efecte asupra fondului de salarii și în anul 2024, sub formă de reîntregire. Procentul cu care a fost marit fondul de salarii ca urmare a aplicarii legii 195/2020 este de aproximativ 40%.
Cheltuielile unităților cu specific feroviar și cu metroul sunt în creștere având în vedere aplicarea Legii statutului feroviar, a inflatiei la pretul motorinei, energiei electrice cu un procent de aproximativ 40% față de anul 2023 , neputând fi astfel îndeplinită, în aceste condiții, condiționalitatea impusă de art. 73 din Legea nr.421/2023

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.02.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.02.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!