Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 7 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea  Companiei Naţionale de Căi Ferate„C.F.R.“-S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate„C.F.R.“-S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 288 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale O.G. nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, cu modificările şi completările ulterioare, se propune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timișoara, aflate în concesiunea C.N.C.F.„C.F.R.“-S.A.
De asemenea, se propune darea în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“-S.A. a bunurilor respective.
Procesele tehnologice aferente lucrărilor de reabilitare, modernizare, sistematizare sau desfiinţare efectuate la infrastructura feroviară publică, stabilite prin proiecte, vor conduce la disponibilizări, dezmembrări de elemente/părţi componente şi casări ale unor bunuri. Elementele concrete ale bunurilor rezultate în urma lucrărilor de modernizare şi reabilitare sunt alcătuite din materiale, piese de schimb şi celelalte elemente constitutive ale bunurilor cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică şi care se dezmembrează.
Componentele reutilizabile se vor folosi pentru lucrări de reparaţii sau întreţinere ale elementelor căii ferate în vederea menţinerii acesteia la parametrii de funcţionare şi siguranţă a circulaţiei, cu respectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare.
Pentru celelalte componente care nu mai pot fi reutilizate, se va trece la valorificare, conform prevederilor legale în vigoare.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“-S.A, răspunde de realitatea datelor înscrise în anexă, precum şi de oportunitatea promovării actului normativ.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 23.02.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.02.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!