Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 5 ianuarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

ORDONANȚĂ a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Scurtă descriere

În prezent, tariful de utilizare și tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost transpuse în legislaţia națională prevederile Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
Prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului are în vedere transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, care are ca termen de transpunere în legislația națională a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma acesteia data de 25 martie 2024.
În ceea ce privește tariful de utilizare, directiva reglementează posibilitatea de aplicare a acestuia și pentru alte categorii de vehicule decât cele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, precum și alte perioade interimare de valabilitate pentru acestea și rapoartele aferente.
Astfel, în cazul autoturismelor, infrastructura trebuie pusă la dispoziție spre utilizare cel puțin pentru următoarele intervale de timp: o zi, o săptămână sau 10 zile ori ambele, o lună sau două luni ori ambele și un an.
Tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu depăşeşte 9% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 10 zile nu depăşeşte 12% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depăşeşte 19% din tariful de utilizare pentru 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de 60 de zile nu depăşeşte 30% din tariful de utilizare pentru 12 luni.”

De asemenea, este necesară corelarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 cu prevederile similare din Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care vor intra în vigoare la data de 01.01.2026. În forma actuală, Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 conține o serie de prevederi care necesită a fi modificate sau completate astfel încât să se creeze un cadru legislativ unitar și complex în ceea ce privește exceptarea unor anumite categorii de vehicule de la obligația de plată a tarifului de utilizare și în ceea ce privește controlul valabilității rovinietei și a peajului în cazul utilizatorilor străini din SM UE, precum și în cazul vehiculelor înmatriculate în state non UE.

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește:

- Aplicarea tarifului de utilizare (rovinieta) în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2022/362, astfel:
a) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. A-B din anexa nr. 1: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile, 12 luni. Tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu depăşeşte 9% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 10 zile nu depăşeşte 12% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depăşeşte 19% din tariful de utilizare pentru 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de 60 de zile nu depăşeşte 30% din tariful de utilizare pentru 12 luni.”
b) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-H din anexa nr. 1: o zi, 7 zile, 30 de zile si 12 luni. Tariful de utilizare zilnic nu depăşeşte 2% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare pe 7 zile nu depăşeşte 5% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare pe 30 de zile nu depăşeşte 10% din tariful de utilizare pentru 12 luni.”
- Reglementarea exceptării de la obligația de plată a tarifului de utilizare pentru vehiculele tip ambulanţă deţinute de autorităţi/entităţi publice, nu și pentru cele private, pentru vehiculele folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate, fiind eliminată condiția de desfășurare a transportului numai pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi și pentru cele autorizate pentru efectuarea transportului şcolar, asigurându-se astfel, în avans, corelarea cu prevederile similare din Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care vor intra în vigoare la data de 01.01.2026.
- Tot în sensul corelării cu prevederile similare din Legea nr. 226/2023, se reglementează stabilirea responsabilității achitării tarifelor ca fiind în sarcina utilizatorilor români și străini din state membre UE, procesele verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei și a peajului urmând a fi întocmite în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, obţinute în mod automat de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor:
a) corelate cu datele furnizate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informaţiile existente în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în cazul persoanelor fizice sau corelate cu datele furnizate de Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice, în cazul utilizatorilor români;
b) furnizate de punctele naţionale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu privire la vehiculele înmatriculate şi deţinătorii acestora, în cazul utilizatorilor străini.”
În cazul vehiculelor înmatriculate în state non UE procesele verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei și a peajului urmează a fi întocmite pe numele conducătorilor auto.
- De asemenea, contravaloarea rovinietelor emise, pe baza solicitării transmise C.N.A.I.R. – S.A. de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop, bianual C.N.A.I.R. – S.A. de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie în legile bugetare anuale, pe baza situaţiei transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior
- Având în vedere prevederile Legii nr. 226/2023, se reglementează emiterea rovinietelor astfel încât sfârșitul perioadei de valabilitate a acestora să nu depășească data de 01.01.2026.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 15.01.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.01.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Versiune îmbunătățită - publicat 26.01.2024

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!