Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 24 noiembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

 

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ, se propune alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023 cu suma de 10.530 mii lei cu referire la credite de angajament și credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, la Capitolul 66.01 „Sănătate”, subcapitolul 66.01.06 „Servicii medicale în unități sanitare cu paturi”, paragraf 66.01.06.01 „Spitale generale”, titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, articol 51.02 „Transferuri de capital”, alineat 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale”, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara cu suma de 5.080 mii lei și pentru Spitalul General Căi Ferate Sibiu cu suma de 5.450 mii lei, în vederea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, astfel:

  1. imobil + teren-Pavilion nr. 14, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes national „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 (PAVILION 14) SPITAL CLINIC CF TIMISOARA, str. Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr.14, TIMIȘOARA, jud. Timiș, conform C.F. Nr. 454673, nr. topo: 454673, 454673-C1”;

 

  1. imobilelor – clădire și terenuri – proprietate privată, pentru realizarea lucrării de utilitate publică „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI GENERAL CĂI FERATE SIBIU, STR. CONSTANTIN NOICA NR. 20, MUNICIPIUL SIBIU, JUDEȚUL SIBIU, C.F. 122693, C.F. 122690, C.F. 122691, C.F. 122692”.

Așadar Spitalul Clinic CF Timișoara pentru proprietățile imobiliare pe care le deține în administrare și se găsesc în contabilitate, a analizat oportunitatea și opțiunile, ca pe lângă reabilitare, recompartimentare, modernizare și schimbare învelitoare să se includă și achiziția terenului și clădirii ce deservesc Spitalul Clinic CF Timișoara Pavilionul 14.

Suplimentar există un proiect înaintat spre aprobare în ce privește Reorganizarea spațiilor ce deservesc Laboratorul de Endoscopie Digestivă a Compartimentului de Gastroenterologie - pentru o bună funcționare conform Ordin MS nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare modificat prin Ordin MS nr. 1096/2016. Această nouă organizare este necesară în vederea unei bune funcționări a circuitelor medicale în interiorul spitalului.

În ceea ce privește Spitalul General Căi Ferate Sibiu, atât clădirea-Spital și terenurile propuse a fi supuse procedurii de expropriere sunt parte integrantă din proiectul „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Spitalului General Căi Ferate Sibiu”. Acest proiect presupune dezvoltarea infrastructurii unității sanitare cu reabilitarea spațiilor medicale deja existente, crearea de noi spații medicale pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești și paraclinice, crearea de spații în vederea montării de lifturi pentru facilitarea accesului pacenților în toate spațiile medicale, etc. Crearea noilor spații este absolut necesară și în vederea implementării proiectelor ce i-au fost aprobate spre finanțare Spitalului General Căi Ferate Sibiu, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă derulat de Ministerul Sănătății, respectiv:

  • Dezvoltarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului General CF Sibiu, prin apelul PNRR/2022/C12/MS/I1.3/ Unități de asistență medical ambulatorie (Contractul de finanțare nr. 119-68/2023).
  • Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul General Căi Ferate Sibiu, prin apelul PNRR/2022/C12/MS/I2.4/ Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Astfel se creează cadrul legal încât să existe pârghiile necesare dezvoltării infrastructurii spitalicești a Spitalul Clinic CF Timișoara și a Spitalului General Căi Ferate Sibiu, pentru asigurarea condițiilor optime actului medical la standarde corespunzătoare.

Acest demers se impune, în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice și trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept, respectiv menținerea și dezvoltarea unei infrastructuri naționale de sănătate moderne, care să corespundă specificațiilor și standardelor de performanță aplicabile la nivel european și internațional.

Întrucât este necesar a fi consolidate toate spitalele din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea ocrotirii sănătății publice a populației, s-a modificat art. 2 alin. 3 din Legea nr. 255/2010, în sensul includerii ca expropriator în domeniul sănătății și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (art. 2 alin. 3 litera a), ce are în subordine unități spitalicești, alături de unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale și Ministerul Sănătății, prin instituții care dețin asemenea prerogative, în temeiul art. 2 alin. 3 literele d^4 și d^5, din aceeași lege.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică este demarată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru unitățile spitalicești din rețeaua sanitară proprie – Spitalul Clinic CF Timișoara și Spitalul General Căi Ferate Sibiu – pentru construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. Oportunitatea procedurii de expropriere / a investiției este generată de emiterea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 185/2022, prin care se subliniază necesitatea modernizării și reabilitării infrastructurii spitalicești, aprobată prin Legea nr. 173/2023, astfel realizându-se modificarea/actualizarea Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

În vederea respectării politicilor de sănătate este necesar ca și spitalelele din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să fie reabilitate și modernizate, având în vedere starea de degradare avansată a acestora, care necesită intervenție imediată. Totodată, în vederea accesării fondurilor externe nerambursabile, pentru reabilitarea și modernizarea acestor spitale, este necesară procedura de expropriere a terenurilor și clădirilor, care în prezent sunt retrocedate și închiriate, neavând altfel posibilitatea intervenției asupra acestor imobile

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 05.12.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.12.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!