Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 noiembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770’’, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020

 

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele:

 

  • Aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărâre Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, cu suma totală de 407,62 mii lei.
  • Aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020, astfel:
  1. Pozițiile crt. 1,6, 7, 13, 17, 20, 21, 35, 36, 43, 55, 58, 79, 82, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101,  102,  104, 107, 108, 109, 114, 119, 129, 130, 131, 132, 133,  134, 136, 138, 153, 192, 197, 215, 235, 237, 242, 244, 245, 246, 251, 261, 276, 277, 279, 283, 284, 305, 317, 318, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 343, 367, 434, 439, 475, 486, 501, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 523,  524, 525, 526, 527, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 558, 559, 560, 570, 571, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 618, 619, 620, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 635, 636, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 654, 655, 656, 657, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 676, 678, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 696, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 733, 734, 735, 739, 740, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 754, 755, 756, 760, 761, 762, 765, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 878, 788, 808, 810, 812, 814, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 870, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 911, 912, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 923, 924, 925, 927, 929, 931, 937, 944, 950, 963, 966, 979, 980, 1009, 1028, 1029, 1034, 1035, 1036, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1048, 1059, 1080, 1107, 1157, 1158, 1160, 1161, 1163, 1166, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  2. După poziția nr. crt. 43 se introduc două noi poziții, respectiv poziția nr. crt. 43¹, 432, ca urmare a dezmembrării poziției 43, după poziția nr. crt. 153 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 153¹, ca urmare a dezmembrării poziției 153, după poziția nr. crt. 518 se introduc două noi poziții, respectiv poziția nr. crt. 518¹, 5182, ca urmare a dezmembrării poziției 518, după poziția nr. crt. 519 se introduc două noi poziții, respectiv poziția nr. crt. 519¹, 5192, ca urmare a dezmembrării poziției 519, după poziția nr. crt. 905 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 905¹ ca urmare a dezmembrării poziției 905, după poziția nr. crt. 1034 se introduc trei noi poziții, respectiv poziția nr. crt. 1034¹, 10342, 10343, ca urmare a dezmembrării poziției 1034, după poziția nr. crt. 1041 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1041¹, ca urmare a dezmembrării poziției 1041, după poziția nr. crt. 1042 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1042¹, ca urmare a dezmembrării poziției 1042, după poziția nr. crt. 1043 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1043¹, ca urmare a dezmembrării poziției 1043, după poziția nr. crt. 1044 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1044¹, ca urmare a dezmembrării poziției 1044, după poziția nr. crt. 1045 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1045¹, ca urmare a dezmembrării poziției 1045, după poziția nr. crt. 1048 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1048¹, ca urmare a dezmembrării poziției 1048,  conform anexei la prezentul proiect de act normativ.
  3. Eliminarea pozițiilor de la nr. crt. 236, 246, 913, 926, 932 și 933 din anexa nr. 2, ca urmare a operațiunii tehnice de comasare.

Suma totală de 16.407,62 mii lei se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.50 ”Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021 - 2027.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.12.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.12.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!