Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 16 noiembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători

 

Scurtă descriere

      Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul feroviar public de călători va avea un impact semnificativ asupra nivelului calității serviciilor oferite, siguranței călătorilor și îmbunătățirii condițiilor de mediu, precum și asupra costurilor și a beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători.

 Noile oferte de servicii de transport feroviar public de călători, dezvoltate pe baza materialului rulant nou ce va fi achiziționat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, vor avea în vedere atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

       Cele 16 locomotive electrice vor circula pe întreaga rețea electrificată și în proiect de a fi electrificată și sunt vizate legături directe între marile orașe ale României, pentru a contribui la reducerea poluării din transporturi.

 Investiția în cele 16 locomotive electrice LE, va avea ca efect atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

Principalele beneficii economice care sunt avute în vedere după achiziția de materialul rulant, sunt următoarele:

 • economii de timp de călătorie pentru publicul călător;
 • reducerea costurilor de operare ale vehiculului;
 • reducerea costurilor de întreținere și economii pentru operatorii de transport feroviar de călători;
 • reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • reducerea emisiilor de zgomot.

În rezumat, locomotivele electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h – 200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători, prezintă următoarele cbeneficii:

 1. Locomotivele electrice sunt introduse pe întreaga rețea electrificată și în proiect de a fi electrificată si sunt vizate legături directe între marile orașe ale României, pentru a contribui la reducerea poluării din transporturi;
 2. Pentru a asigura corelarea proiectului cu politicile naționale și europene de interoperabilitate, locomotivele electrice sunt dotate cu sistem ETCS / ERTMS corelat cu nivelul tehnologic implementat de administratorul de infrastructură.
 • Pentru asigurarea disponibilității ridicate vehiculelor, în condițiile în care rolul principal al ARF este de gestionare a obligațiilor de serviciu public în transportul feroviar de călători, construcția și întreținerea spațiilor necesare asigurării întreținerii și reparațiilor locomotivelor electrice, precum și serviciile de întreținere și reparații, vor fi transferate furnizorului de material rulant;
 1. În condițiile în care Regulamentul UE 1370/2007 permite atribuirea directă a contractelor de servicii publice până la 24 decembrie 2023 în scopul creșterii calității serviciilor, locomotivele electrice vor fi puse la dispoziția operatorilor de transport feroviar de călători aflați în contract cu ARF, în baza unei atribuiri directe a contractelor; se va menține cota de piață a serviciilor și operatorilor din HG 1311/2021 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători;
 2. Compensarea efectului financiar net al serviciilor se va asigura prin Bugetul de Stat, în cadrul bugetului anual alocat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de ordonator principal de credite, și Autorității pentru Reformă Feroviară, în calitate de ordonator terțiar;
 3. Contractele pentru asigurarea serviciilor de întreținere și reparații ale locomotivelor, sunt încheiate de ARF cu furnizorul de material rulant, simultan cu contractul de furnizare a produselor și se cesionează operatorului de transport feroviar de călători pe perioada de valabilitate a contractului de servicii publice; după semnarea unui contract de servicii publice cesiunea va fi transferată noului operator selectat;
 • Noile oferte de servicii de transport feroviar public de călători, dezvoltate pe baza materialului rulant nou ce va fi achiziționat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, vor avea în vedere atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale

     Proiectul de act normativ are în vedere reaprobarea necesității și oportunității efectuării cheltuielilor aferente achiziției de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiții „ Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”, pentru conectarea centrelor urbane din România, urmare Hotărârii Guvernului nr. 1191 din 29 septembrie 2022, pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”în baza Studiului de Fezabilitate nr.22/266/08.06.2022 privind realizarea unor investiții în parcul de locomotive și vagoane din România, aferente liniilor electrificate, în vederea reducerii poluării, creșterii eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 24.11.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24.11.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!