Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 13 noiembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind transferul Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate „Witting” din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea Ministerului Apărării Naționale, includerea acestuia în structura Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” și reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” București

 

Scurtă descriere

Prezentul act normativ se referă la transferul Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate „Witting” aflat în domeniul public al statului, de la Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către Ministerul Apărării Naționale, includerea acestuia în structura Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” și reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” București.

       În cadrul aceluiași act normativ se prevede desfințarea Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate „Witting”, includerea și reorganizarea acestuia în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, precum și trecerea imobilelor și terenurilor aferente Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate „Witting” aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, respectiv în administrarea  Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

        De asemenea, prin același act normativ se propune desfiinţarea Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate „Witting”, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin preluarea activităţii şi includerea acestuia în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sector 1, care se află în reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale.

         Prin desfiinţarea Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate „WITTING” se are în vedere desfăşurarea activităţilor specifice medicale într-un sistem integrat care conduce la îmbunătăţirea accesibilităţii și diversificarea serviciilor medicale, creşterea calităţii asistenţei medicale și a activității de instruire și pregătire a studenților și rezidenților, precum și asigurarea permanentă a condițiilor optime de organizare și finanțare a activităților privind examinările medicale și psihologice pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.     

         Prin această absorbție se meține mai departe funcționalitatea clădirilor și spațiilor aferente Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate „WITTING” pentru a fi destinate asigurării asistenței medicale tuturor persoanelor care au benficiat de servicii medicale la nivelul acestei structuri și, în plus față de acestea, acces la asistență medicală de urgență calificată și servicii medicale multidisciplinare integrate și de înaltă calitate, efectuate cu aparatură de înaltă performanță în cadrul bazelor clinice de care dispune SUUMC. Personalul medico-sanitar al spitalului se va prelua de către SUUMC fără afectarea drepturilor salariale, în condițiile legii.  De asemenea, personalul tehnico-economic, administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate „WITTING” se preia de către SUUMC, fără afectarea drepturilor salariale, în condiţiile legii.

       Având în vedere faptul că SUUMC este spital regional de nivel I și asigură asistență medicală complexă, la toate nivelurile, fondurile de care acesta dispune permit finanțarea cheltuielilor legate de reorganizarea, amenajarea și întreținerea tuturor spațiilor actuale ale Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate „WITTING, precum și dotarea cu aparatură și tehnică medicală de ultimă generație.

      În același context, activitățile privind efectuarea examinărilor medicale și psihologice pentru atribuții în siguranța transporturilor, vor fi continuate și dezvoltate prin asigurare constantă a fondurilor necesare certificării și creșterii calității acestora și prin faptul că beneficiarilor existenți în prezent li se adaugă un număr semnificativ al personalului angajat sau care urmează să fie angajat în unități ale Ministerului Apărării Naționale. Pentru evitarea apariției unor blocaje în activitatea Comisiei Centrale Medicale și Psihologice în Siguranța Transporturilor constituită în temeiul OUG 8/2013, aceasta își va continua activitatea potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cele 318 paturi de spitalizare continuă, precum și cele 12 paturi de spitalizare de zi ale Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate „WITTING” se vor adăuga numărului de paturi existent la nivelul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”. Astfel, în termen de maxim 90 de zile de la data finalizării procesului stabilit în baza protocolului de predare-primire, structura organizatorică a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, rezultată în urma reorganizării, se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         Întregul patrimoniu al Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate „WITTING”, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor aplicabile în vigoare, se preia de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

         După preluarea Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate „WITTING”, valoarea contractului încheiat între Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se va actualiza în concordanță cu noua structură de servicii medicale și de personal rezultată în urma acestui proces.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 24.11.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24.11.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Varianta imbunatatita - publicat 07.12.2023

Varianta îmbunătățită - publicat 13.02.2024

Varianta îmbunătățită - publicat 27.02.2024

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

Anunt sedinta dezbatere publica - publicat 07.12.2023

MINUTA SEDINTEI - publicata 22.12.2023

 12.12.2023
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!