Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 3 octombrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli  rectificat pe anul 2023 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” au fost fundamentați pe baza execuției bugetare  realizată la data de 30.06.2023 și a  previziunii pe următoarele 6 luni.

Rectificarea bugetară presupune majorarea veniturilor totale, a cheltuielilor totale, reducerea profitului brut, a dividendelor cuvenite bugetului de stat, diminuarea cheltuielilor de investiții și creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale.

Pentru anul 2023, prin Hotărârea Guvernului nr. 192/2023 a fost aprobat  bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2023 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 prin HG nr. 192/2023, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, se propune majorarea veniturilor totale cu 1,50%, a cheltuielilor totale cu 5,15%, reducerea profitului brut cu 7,11%, a dividendelor cuvenite bugetului de stat cu 6,51%, diminuarea cheltuielilor pentru investitii cu 37,25% și creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale cu 3,60%.

Veniturile totale în valoare de 500.470,33 mii lei au fost  estimate în creștere cu 1,50% față de  cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Cheltuielile totale în valoare de 366.604,60 mii lei, au fost estimate în creștere cu 5,15%, respectiv cu suma de 17.962,55 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli  inițial pe anul 2023.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 366.604,60 mii lei, cheltuielile  de exploatare dețin o pondere 99,36%  iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 0,64%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 364.270,60 mii lei au fost  estimate în creștere cu 5,19%, respectiv cu suma de 17.962,55 mii lei  față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Cheltuielile financiare în valoare de 2.334 mii lei au rămas la același nivel ca cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

În structură, cheltuielile de exploatare în valoare de 364.270,60 mii lei, au fost estimate în creștere cu 5,19% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

În cadrul acestei categorii de cheltuieli, cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au fost estimate în creștere cu 196,13% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli  inițial pe anul 2023, respectiv de la suma de 10.000 mii lei (buget inițial  aprobat 2023) la suma de 29.612,55 mii lei (proiect buget rectificat 2023).

Această creștere a fost  determinată de modificările legislative, respectiv:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 19/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării reţelei transeuropene de transport (TEN-T) precum şi pentru prorogarea unui termen, care au modificat termenul prevazut în Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv  Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se va finanța integral de  bugetul de stat începând cu data de 01.01.2024.

Până la data de 31.12.2023, Registrul Auto Roman va vira cota de 5% calculată asupra valorii tarifelor încasate din serviciile prestare de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv va vira o sumă estimată în valoare de 29.612,55 mii lei.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 226.396 mii lei, au rămas la aceeași valoare ca și în bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat pe anul 2023 prin HG nr.192/2023.

Cheltuielile de natură salarială în valoare de 219.310,20 mii lei,  au rămas la aceeași la aceeașivaloare ca si in bugetul de venituri si cheltuieli initial, aprobat pe anul 2023 prin HG nr.192/2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de 2.185,85 mii lei, au rămas la aceeași valoare ca și în bugetul de venituri și cheltuieli inițial, aprobat pe anul 2023 prin HG nr.192/2023.

Rezultatul brut (profitul) a fost estimat în scădere cu 7,32%%,  respectiv în scădere de la suma de 144.432,15 mii lei (buget inițial 2023) la suma de 133.865,73 mii lei (buget rectificat 2023).

Dividendele cuvenite bugetului de stat, au fost estimate în scădere cu 6,51%, respectiv în scădere de la suma de 66.129,51 mii lei (buget inițial 2023) la suma de 61.823,61 mii lei (buget rectificat 2023).

Sursele pentru investiții în valoare de 51.052,69 mii lei, au fost programate în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023,  la aceeași valoare ca în bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat în anul 2023 prin HG nr.192/2023.

Cheltuielile pentru investiții în valoare de 32.000 mii lei, au fost programate în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, în scădere cu 37,25%, respectiv cu suma de 19.000 mii lei față de sumele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat pe anul 2023 prin HG nr.192/2023.

Indicatorii  economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 au următoarele valori:

- productivitatea muncii în valoare de 296,94 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 8,61% față de cea realizată  în anul 2022;

- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, cu modificările și completările ulterioare,  în valoare de 9.286,61 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 6,84% față de cel realizat în anul 2022;

-  numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 1.669 salariați, a fost estimat la fel ca cel aprobat în anul 2022, prin HG nr. 1273/2022;

 -  numărul mediu de salariaţi de  1.669 salariați,  a fost estimat la fel ca cel aprobat în anul 2022, prin HG nr. 1273/2021;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 732,50 mii lei au fost estimate în creștere cu 5,12%% față de cele realizate la data de 31.12.2022;

- plăţile restante – regia şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2023;

- indicele de creştere al cheltuielilor de 14,15%  este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 8,59 %;

- rezultatul brut (profitul) în valoare de 133.865,73 mii lei, a fost estimat în scădere cu 4,19% față de  nivelul realizat la data de 31.12.2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2023 al Regiei Autonome “Registrul Auto Roman” a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2023 al Regiei Autonomă “Registrul Auto Roman” a fost aprobat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.11/28.09.2023.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 a fost supus consultării reprezentanților salariaților din regie

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 16.10.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 16.10.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!