Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 29 septembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terțe

 

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) răspunde de coordonarea şi monitorizarea punerii în aplicare a Programului Naţional de Securitate a Aviaţiei Civile. Atribuţiile în domeniul securităţii aviației civile sunt exercitate de AACR prin Direcţia  Securitate Aeronautică.

Prevederile Programului Național de Securitate Aeronautică (PNSA), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1193/2012, prevăd posibilitatea corelării măsurilor de securitate mai stricte/suplimentare standardelor de bază comune (menţionate la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului), cu nivelul de risc din aviaţia civilă, astfel încât să se poată asigura, la un nivel rezonabil, protecția aeronavelor, pasagerilor și a tuturor facilităților de aviație civilă.

Astfel, la propunerea AACR, în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1547/2013, au fost introduse în anul 2018 măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1780/2018.

Conform adreselor sale nr. 17133 din 19.05.2023 şi nr.29548 din 14.09.2023, AACR a propus actualizarea prevederilor OMT nr. 1780/2018 în raport cu solicitările transportatorilor aerieni români, cu actualizarea măsurilor de securitate suplimentare ca urmare a informațiilor primite de la instituțiile prevăzute la punctele 1.7.2.4 și 1.7.2.5 din PNSA, precum și cu necesitatea asigurării  implementării  măsurilor suplimentare de securitate  într-o măsură suficientă astfel încât să fie prevenită, în mod rezonabil, producerea unor acte de intervenție ilicită.

Măsurile de securitate propuse vor fi aplicabile, nediscriminatoriu, tuturor zborurilor directe spre România, cu originea pe anumite aeroporturi din Egipt, indiferent dacă sunt operate de transportatori aerieni români sau străini.

În cadrul şedinţei din data de 25.08.2023, Comitetul Național de Securitate a Aviației a recomandat promovarea pachetului de măsuri suplimentare de securitate, în forma propusă de către AACR.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 10.10.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.10.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!