Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 30 mai 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”

 

Scurtă descriere

 Modernizarea de material rulant pentru transportul feroviar public de călători va avea un impact semnificativ asupra nivelului calității serviciilor oferite, siguranței călătorilor și îmbunătățirii condițiilor de mediu, precum și asupra costurilor și a beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători.

Înlocuirea parcului de material rulant utilizat în transportul feroviar public de călători din România are în vedere modernizarea de material rulant propriu al operatorilor de transport feroviar, care să asigure călătorilor condiții optime de efectuare a călătoriilor pe rețeaua feroviară națională, atât din punct de vedere al confortului, cât și din punct de vedere al sporirii mobilității, prin introducerea unor noi oferte de servicii care să țină cont de dinamica pieței transportului feroviar public de călători din România și împreună cu dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare de transport să contribuie în mod semnificativ la creșterea economică cât și la creșterea calității vieții.

Noile oferte de servicii de transport feroviar public de călători, dezvoltate pe baza materialului rulant modernizat cu ajutorul Autoritatii pentru Reformă Feroviară, vor avea în vedere atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

       Modernizarea locomotivelor si vagoanelor de călători pe rețeaua feroviară din România, vizează creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării și creșterea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată

Investiția în modernizarea de locomotive si vagoane , va avea ca efect atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

 

Principalele beneficii economice care sunt avute în vedere după modernizarea de materialul rulant, sunt următoarele:

 • economii de timp de călătorie pentru publicul călător;
 • reducerea costurilor de operare ale vehiculului;
 • reducerea costurilor de întreținere și economii pentru operatorii de transport feroviar de călători;
 • reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • reducerea emisiilor de zgomot.

 

Proiectul de act normativ are în vedere:

 • reaprobarea Notei de fundamentare -actualizare indicatori tehnico-economici aferenti proiectului de investiții Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători” urmare Hotărârii Guvernului nr.1317 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători” în baza Studiului de Fezabilitate nr.22/266/08.06.2022 privind realizarea unor investiții în parcul de locomotive și vagoane din România, aferente liniilor electrificate, în vederea reducerii poluării, creșterii eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători.

 

      În rezumat, cele 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, 20 locomotive diesel hidraulice de manevră și cele 139 vagoane de călători care vor modernizate, prezintă următoarele caracteristici principale:

 

 1. Locomotivele electrice și vagoanele modernizate sunt introduse pe întreaga rețea electrificată și în proiect de a fi electrificată si sunt vizate legături directe între marile orașe ale României, pentru a contribui la reducerea poluării din transporturi;
 2. In corelare cu strategiile de dezvoltare a transportului feroviar din România, pentru creșterea eficienței serviciilor (scăderea costurilor de tracțiune și de utilizare a infrastructurii) pe tronsoane comune vehiculele vor funcționa cuplat, urmând a fi decuplate în ultimul nod feroviar comun.
 3. Pentru a asigura corelarea proiectului cu politicile naționale și europene de interoperabilitate, locomotivele electrice modernizate sunt dotate cu nivelul tehnologic implementat de administratorul de infrastructură.
 4. Pentru asigurarea disponibilității ridicate vehiculelor modernizate, în condițiile în care rolul principal al ARF este de gestionare a obligațiilor de serviciu public în transportul feroviar de călători, construcția și întreținerea spațiilor necesare asigurării întreținerii și reparațiilor locomotivelor electrice și vagoanelor, precum și serviciile de întreținere și reparații, vor fi transferate Operatorului de transport feroviar în calitate de beneficiar al materialului rulant modernizat;
 5. Compensarea efectului financiar net al serviciilor se va asigura prin Bugetul de Stat, în cadrul bugetului anual alocat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de ordonator principal de credite, și Autorității pentru Reformă Feroviară, în calitate de ordonator terțiar;
 6. Noile oferte de servicii de transport feroviar public de călători, dezvoltate pe baza materialului rulant modernizat, vor avea în vedere atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

 

Finanțarea cheltuielilor de investiții se va realiza din Fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 - Transport sustenabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

Având în vedere situația actuală a proiectului de investițiiModernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători, faptul că soluția tehnică nu a suferit modificări față de Studiul de Fezabilitate nr.22/266/07.06.2022 ce a făcut obiectul avizului  CTE-MTI nr.144/153 din 22.09.2022 și faptul că indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr.1317 din 28 octombrie 2022 au fost calculați pe baza costurilor estimative pentru modernizarea de locomotive și reînnoire vagoane din Planul Național de Redresare și Reziliență din anul 2021,exprimate în euro, a fost necesară o actualizare a acestor indicatori.

 

Valorile actualizate sunt necesare pentru fazele următoare de implementare si anume:

- semnarea contractelor de finanțare pentru fonduri europene nerambursabile;

- semnarea contractelor de achiziție publica cu ofertanții declarați câștigători;

- începerea execuției și supervizarea activităților de implementare.

 

          În condițiile anterior menționate pentru modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători, este necesară alocarea sumei totale de 2.074.921 mii lei cu TVA) pentru:

- Modernizare  a 55 de locomotive electrice apte pentru viteza de 160 km/h si tractare de trenuri de pana la 16 vagoane” este necesară suma de 1.099.449 mii lei cu TVA (conform rapoartelor de consultare a pieței nr.DA4/2/350/03.03.2023, DA4/2/349/03.03.2023 și DA4/2/348/03.03.2023);

- conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră pentru trenuri de călători în locomotive electrice cu acumulatori plug-in este necesară suma totală de 131.881 mii lei cu TVA;

- pentru modernizarea a 139 de vagoane (30 de vagoane de dormit, tip cușetă, vagoane de restaurant și bistro și 109 vagoane de clasă pentru trenurile InterCity, InterRegio și Regio), este necesară suma de 843.591 mii lei cu TVA (conform raportului de consultare a pieței nr.DA 4/7/351/03.03.2023)

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate în proiectul de act normativ.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 06.06.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.06.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!