Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 17 mai 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, în suprafață totală de 4.323 mp, trecute în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție „Amenajare pasaj rutier la intersecția DN1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud)”

 

Scurtă descriere

În prezent, traficul rutier în interiorul orașului Sinaia se realizează cu dificultate din cauza numărului mare de autovehicule care tranzitează DN 1, dar și a trecerilor de pietoni și a traficului local aferent străzilor care converg în DN 1, ceea ce conduce la timpi mari de așteptare în coloanele care se formează din cauza staționării îndelungate a autoheviculelor în interiorul orașului, consum sporit de carburant, poluare fonică și emisii crescute de noxe.

Drumul Național 1, denumit Calea Brașovului pe zona de traversare a orașului Sinaia, se intersectează cu Bulevardul Republicii printr-o intersecție amenajată cu 3 ramuri în care reglementarea circulației se realizează prin dirijare cu ajutorul indicatoarelor rutiere și a marcajelor rutiere longitudinale și transversale. Bulevardul Republicii este drum cu prioritate, iar atunci când condițiile de trafic intens și aglomerat o impun, intersecția este dirijată de către agenții poliției rutiere. Conform studiului de trafic elaborat în perioada de trafic intens au fost înregistrate aproximativ 23.646 vehicule echivalate/zi.

Astfel, în vederea fluidizării traficului se propune reamenajarea zonei intersecției dintre DN 1 și Bulevardul Republicii prin realizarea obiectivului de investitii „Amenajare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud)”.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 152/02.02.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Consiliul Local al orașului Sinaia a emis Hotărârea nr. 77/21 aprilie 2022, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public a unității administrativ – teritoriale în domeniul public al statului a unor imobile în suprafață totală de 4.280 mp, modificată prin Hotărârea nr. 30 din 06 februarie 2023, în sensul că suprafața necesară realizării obiectivului de interes național a fost modificată, aceasta având un total de 4.323 mp.

Conform Notelor de inventar transmise de către Consiliul Local Sinaia, imobilele în suprafață totală de 4.323 mp au o valoare contabilă în cuantum total de 2.137.340 lei.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile, reprezentând teren, în suprafață totală de 4.323 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului, prin Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 77/21.04.2022 și Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 30/06.02.2023, pentru realizarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție „Amenajare pasaj rutier la intersecția DN1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud)”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.05.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.05.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!