Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 24 martie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ, aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale: Craiova, Ișalnița, Almăj, Coțofenii din Față, Brădești și Filiași - județul Dolj; Butoiești, Stângăceaua, Strehaia, Voloiac, Tâmna, Prunișor, Hușnicioara, Șimian, Drobeta-Turnu Severin și Orșova - județul Mehedinți; Topleț, Băile-Herculane, Mehadia, Iablanița, Cornea, Domașnea, Luncavița, Teregova, Armeniș, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Buchin și Caransebeș - județul Caraș-Severin

 

Scurtă descriere

Obiectivul „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ face parte din Master Planul General de Transport al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României, fiind inclus în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secțiunea I, Rețele de Transport, aprobat prin Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările și completările ulterioare.

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului                      nr. 1562/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ, lucrare de utilitate publică de interes național.

Secțiunea de cale ferată Craiova - Caransebeș are o lungime existentă de 226 km, fiind linie dublã electrificatã pe intervalul Craiova - Strehaia (60 km), linie simplă electrificată pe intervalul Strehaia – Drobeta-Turnu Severin (54 km) și linie simplă electrificată pe intervalul Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș (112 km).

Pentru implementarea proiectului aferent lucrării de utilitate publică de interes național ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova - Drobeta Turnu-Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ, aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale: Craiova, Ișalnița, Almăj, Coțofenii din Față, Brădești și Filiași - județul Dolj; Butoiești, Stângăceaua, Strehaia, Voloiac, Tâmna, Prunișor, Hușnicioara, Șimian, Drobeta-Turnu Severin, Ilovița și Orșova - județul Mehedinți; Topleț, Băile-Herculane, Mehadia, Iablanița, Cornea, Domașnea, Luncavița, Teregova, Armeniș, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Buchin și Caransebeș - județul Caraș-Severin, este necesară ocuparea unei suprafețe de 153.444 mp aferente unui număr de 150 imobile proprietate publică a statului în administrarea altor instituții sau autorități publice aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale Craiova, Ișalnița și Filiași - județul Dolj; Butoiești, Stângăceaua, Strehaia, Tâmna, Prunișor, Hușnicioara, Șimian, Drobeta-Turnu Severin și Orșova - județul Mehedinți; Topleț, Băile-Herculane, Mehadia, Iablanița, Cornea, Domașnea, Luncavița, Teregova, Armeniș, Slatina-Timiș, Buchin și Caransebeș - județul Caraș-Severin și o suprafață de 48.936 mp aferente unui număr de 117 imobile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale Brădești - județul Dolj; Stângăceaua, Strehaia, Prunișor, Hușnicioara, Șimian, Drobeta-Turnu Severin și Orșova - județul Mehedinți; Topleț, Băile-Herculane, Mehadia, Cornea, Domașnea, Luncavița, Teregova, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Buchin și Caransebeș - județul Caraș-Severin.                                   

Suma necesară aferentă despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național este de 9.704 mii lei (9.703.316,89 lei) pentru un număr total de 1.286 imobile (terenuri cu sau fără construcții) din care 1.255 imobile terenuri, proprietate privată, în suprafață totală de 1.402.448 mp, un număr de 89 imobile construcții (clădiri) în suprafață totală de 29.905 mp.

Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea:

  • amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
  • declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale: Craiova, Ișalnița, Almăj, Coțofenii din Față, Brădești și Filiași - județul Dolj; Butoiești, Stângăceaua, Strehaia, Voloiac, Tâmna, Prunișor, Hușnicioara, Șimian, Drobeta-Turnu Severin și Orșova - județul Mehedinți; Topleț, Băile-Herculane, Mehadia, Iablanița, Cornea, Domașnea, Luncavița, Teregova, Armeniș, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Buchin și Caransebeș - județul Caraș-Severin, expropriator fiind Statul Român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;
  • listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza unităților administrativ-teritoriale: Craiova, Ișalnița, Almăj, Coțofenii din Față, Brădești și Filiași - județul Dolj; Butoiești, Stângăceaua, Strehaia, Voloiac, Tâmna, Prunișor, Hușnicioara, Șimian, Drobeta-Turnu Severin și Orșova - județul Mehedinți; Topleț, Băile-Herculane, Mehadia, Iablanița, Cornea, Domașnea, Luncavița, Teregova, Armeniș, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Buchin și Caransebeș - județul Caraș-Severin, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
  • listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
  • listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;

Suma totală de 9.704 mii lei se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 04 "Transport feroviar", titlul de cheltuială 56.50 "Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027".

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.04.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.04.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!