Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi,  16 ianuarie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

 

Scurtă descriere

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a fost înființat prin Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, care a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 408/2004.

CENAFER este organismul național specializat cu personalitate juridică în subordinea MTI desemnat să asigure formarea-calificarea, perfecționarea/specializarea, precum și certificarea periodică a competențelor profesionale a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1663/2004 privind organizarea şi funcționarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, cu modificările și completările ulterioare a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a CENAFER (Anexa nr. 2) care, la art. 5, alin. (1), stabilește atribuțiile principale ale CENAFER, iar la art. 10, alin. (1) stabilește atribuțiile principale ale directorului general al CENAFER.

În forma sa inițială, art. 10, alin. (1) din HG nr. 1663/2004 prevedea: ”Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 9 persoane. Preşedintele consiliului este directorul general al CENAFER”, iar art. 12, alin. (1) din Anexa nr. 2 prevedea: “Consiliul are următoarele atribuţii principale: a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.”.

Astfel, se constată că, după modificarea HG nr. 1663/2004, între atribuțiile principale ale directorului general nu se regăsește și cea referitoare la aprobarea regulamentului propriu de organizare și funcționare.

În acest context, lipsa reglementării atribuțiilor specifice fiecărei subdivizii organizatorice din cadrul CENAFER (direcție, serviciu, centru teritorial, compartiment), precum și a relațiilor (de subordonare, de colaborare, de reprezentare) dintre acestea, apare o disfuncționalitate majoră în exercitarea actului managerial, mai ales în ceea ce privește funcțiile de organizare, coordonare și control-evaluare. Practic, în absența atribuțiilor specifice ale subdiviziunii organizatorice nu pot fi stabilite obiectiv numărul de posturi necesar și nici sarcinile și responsabilitățile fiecărui post (cu efect direct asupra procesului de elaborare a fișelor de post).

Prin proiectul de act normativ se propune completarea art. 10, alin. (1) din Anexa nr. 2 la HG nr. 1663/2004, în sensul introducerii, după litera b), a unei noi litere, b1), cu următorul text: ”b1) pe baza organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, stabilește, prin decizie, atribuțiile specifice fiecărei subdivizii organizatorice, precum direcție, serviciu, centru teritorial, compartiment, precum și relațiile dintre acestea;”

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 25.01.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 31.01.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!