Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 12 ianuarie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordonanță a Guvernului privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Având în vedere aspectele prezentate, se impune adoptarea de măsuri imediate privind situația Autorității Feroviare Române – AFER și Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca entități cu personalitate juridică distinctă, respectiv adaptarea situației juridice la realitatea impusă de pachetul IV feroviar, simplificarea circuitului birocratic, fluidizarea deciziei, independența în ceea ce privește organizarea și procesul decizional,  prin: 

 • Reorganizarea Autorității Feroviare Române – AFER,instituție publică de siguranță națională, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată integral din venituri proprii, prin preluarea activităților și personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent.
 • Reorganizarea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR, autoritate națională de siguranță, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, prin transformare prin absorbție cu Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR și preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniului.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va fi organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară. 

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa conform OUG nr. 73/2019.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, în calitate de autoritatea națională de siguranță, va fi independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii. 

Autoritatea Feroviară Română – AFER, va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020, pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție.

Autoritatea Feroviară Română – AFER va fi independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.

     Argumente în aplicarea propunerii de reorganizare a celor două instituții:

 • În fiecare stat membru al UE există o autoritate națională de siguranță, în majoritatea cazurilor de sine stătătoare sau în cadrul ministerului de resort. Astfel se va elimina ambiguitatea creată de actuala formă de organizare, respectiv de funcționarea unei autorități (de siguranță feroviară-ASFR) în cadrul altei autorități (feroviare-AFER), fiind în același timp independente una de alta și subordonate organizatoric în același timp);
 • Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de lege și regulamentele UE, autoritatea națională de siguranță din România, respectiv Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, trebuie să fie subiect de drept conform legislației în vigoare;
 • Toate atribuțiile din statele membre UE privind siguranța feroviară și interoperabilitatea sistemului feroviar sunt exercitate de către autoritățile naționale de siguranță, fapt reieșit din documentele Comisiei Europene emise pentru sistemul de transport feroviar;
 • În conformitate cu prevederile art. R17 din Capitolul R4 din Anexa 1 la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008, privind un cadru comun pentrucomercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, precum și prevederile art. 29 alin. (2) din HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, „organismul de evaluare a conformității trebuie înființat în temeiul legislației naționale și trebuie să aibă personalitate juridică”.
 • Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de lege și regulamentele europene, organismul de evaluare a conformității, respectiv Autoritatea Feroviară Română – AFER,trebuie să fie subiect de drept conform legislației în vigoare;
 • În acest fel se va asigura opozabilitate pentru activitățile derulate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, după cum urmează:
 • documente specifice emise persoanelor juridice și persoanelor fizice din sistemul de transport feroviar și cu metroul, unele din documente fiind valabile fiind valabile în statele membre ale Uniunii Europene sau statele părți la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), conform directivelor europene pentru sistemul de transport feroviar;
 • asigurarea respectării condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității sistemului feroviar din România;
 • efectuarea activităților de supraveghere pe teritoriul României a conformității elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerințele esențiale și a entităților din transportul feroviar, inclusiv în cooperare cu autoritățile naționale de siguranță din statele membre învecinate, în cazul infrastructurii feroviare transfrontaliere;
 • utilizarea sistemului de informare și comunicare creat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, împreună cu celelalte autorități naționale de siguranță, cu Agenția și cu solicitanții, sistem care are funcția de „ghișeu unic”.
 • Cele două instituții publice reorganizate vor funcționa în aceeași locație unde își desfășoară activitatea în prezent Autoritatea Feroviară Română - AFER, având ca patrimoniu bunurile preluate, care sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea AFER și ASFR pe toată durata de existență a acestora, putând fi înstrăinate doar în condițiile legii.

Acest nou mod de organizare va conduce la:

 1. o activitate mai suplă a acestor două instituții reorganizate, care vor avea responsabilitate juridică în activitățile pe care le prestează;
 2. posibilitatea selectării personalului odată cu înființarea celor două instituții reorganizate pentru creșterea calitativă a acestuia având în vedere importanța și responsabilitatea activităților pe care le prestează;
 3. activitățile prestate de către AFER și ASFR nu vor conduce la o creștere a tarifelor pentru activitățile prestate, necrescând povara economică pentru operatorii economici din sistemul feroviar și cu metroul; 
 4. implementarea unei digitalizări a proceselor de depunere și prelucrare a documentelor care vor sta la baza emiterii documentelor specifice de către cele două instituții nou create, inclusiv pentru procesul de tarifare.
 5. atribuțiile Organismului de Licențe Feroviare Române – OLFR, inclusiv personalul aferent vor fi preluate și exercitate de către ASFR. 

Atribuțiile de organism de evaluare  a conformității vor fi preluate de către Autoritatea Feroviară Română – AFER, care are personalitate juridică și respectă astfel prevederile Art. 14 – Autoritățile de notificare - din Decizia 768/2008/CE al Parlamentului European și al Consiliului

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 16.01.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 16.01.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

 Anunț - publicat 11.01.2023  13.01.2023
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!