Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi,  12 decembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Ordin al viceprim ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

 

Scurtă descriere

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 53/26.10.2022, cu  prevederile art. 4 din Ordonanţa nr. 33/30.01.2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, precum și ale art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de  organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, se propun spre aprobare, următoarele:

 1. actualizarea grilei de tarife cursuri de formare profesională - obligatorii pentru obţinerea certificatelor de capacitate, brevetelor şi atestatelor, efectuate de către personalul navigant român - cu indicele prețurilor de consum pentru luna august 2022, față de luna decembrie 2019, cu excepția cursurilor ale căror tarife au fost aprobate în decursul anului curent (2022), pe baza următoarelor considerente:

- ultima actualizare a tarifelor a fost efectuată la nivelul de referință al lunii noiembrie 2013 față de luna iulie 2012, tarifele CERONAV majorându-se, ca urmare a creșterii ratei inflației, cu indicele de 1.0422; această actualizare a fost aprobată prin OMTCT nr. 1151/2006, abrogat prin OMTI nr. 244/2020 – în vigoare la data prezentei.

- CERONAV a făcut, de-a lungul acestor ani, investiții majore în simulatoare de ultimă generație, echipamente de training, ambarcațiuni, în modernizarea bazei nautice, sălilor de curs și  spațiilor adiacente în care se desfășoară aplicațiile practice; acest lucru a dus la creșterea  cheltuielilor, atât a celor cu amortizarea mijloacelor fixe, cât și a celor de mentenanță și service;

- costurile cu salariile, utilitățile și materialele suport pentru cursuri au crescut, de asemenea, pe parcursul acestor ani;

- mare parte dintre cursurile CERONAV au perioadă de valabilitate nelimitată, nu limitată la 2 ani sau 5 ani; ca urmare, nu mai este necesar să fie actualizate periodic;

- recalcularea unora dintre tarifele cursurilor obligatorii organizate de CERONAV s-a efectuat ca urmare a actualizărilor Programelor  Analitice, astfel încât acestea să fie în concordanță cu standardele impuse de reglementările internaționale în vigoare; tarifele rezultate au fost calculate conform noilor Programe Analitice și nu prin aplicarea unor majorări de preț nejustificate sau prin actualizarea acestor tarife cu indicele prețului de consum (IPC);

- tarifele practicate  situează CERONAV la un nivel minim faţă de alte centre din Europa, fapt reflectat de înscrierile unor participanți din străinătate la cursurile organizate de instituția noastră, precum și de contractele cu firme partenere străine.

Potrivit comunicării primite de la Institutul Naţional de Statistică în data de 03.10.2022, indicele preţurilor de consum (IPC %) pentru luna august 2022, faţǎ de luna de referinţǎ decembrie 2019, este de 1.232.

Se supun actualizării cu indicele prețurilor de consum mai sus menționat, următoarele categorii de tarife:

 1. tarifele aferente cursurilor obligatorii în materie de siguranţǎ maritimǎ pentru personal navigant maritim, necesare emiterii certificatelor de competenţǎ şi atestatelor care intrǎ sub incidenţa Convenţiei STCW ;
 2. tarifele aferente cursurilor obligatorii necesare pentru certificarea personalului navigant maritim care intrǎ sub incidenţa Convenţiei STCW ;
 3. tarifele aferente cursurilor obligatorii necesare pentru certificarea personalului navigant maritim şi maritim- portuar care nu intrǎ sub incidenţa Convenţiei STCW ;
 4. tarifele aferente cursurilor de pregǎtire în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea unui certificat de competenţǎ ;
 5. tarifele aferente cursurilor organizate pentru studenţii/ elevii formelor de pregǎtire aprobatǎ în conformitate cu OMT nr. 1252/13.08.2014 ;
 6. tarifele aferente cursurilor obligatorii organizate pentru personalul fluvial.

Tarifele aprobate în decursul anului curent nu vor fi actualizate cu indicele prețurilor de consum.

 1. eliminarea celor 4 (patru) cursuri menționate mai jos, cu păstrarea tarifelor de reexaminare, actualizate cu indicele prețurilor de consum:

1

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

2

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Bază

BST-BFF

3

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

4

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

Cursurile de mai sus reprezintă 4 module din cursul BST-s, curs care se păstrează în grila de tarife.

La CERONAV nu se organizează cursurile de mai sus, ci doar evaluarea/ reexaminarea cunoștințelor studenților, pe unul sau mai multe module, în funcție de caz.

La data prezentei, tariful de reexaminare per modul este în sumă 88 lei/ cursant.

În baza prevederilor art.2, din OMTIC nr. 244/21.01.2020, potrivit căruia tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV se actualizeazǎ în funcţie de indicele preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statisticǎ, supunem spre aprobare, indexarea tarifului de reexaminare modul, cu indicele prețurilor de consum pentru luna august 2022, față de luna decembrie 2019.

Ca atare, noul tarif de reexaminare per modul BST-s, va fi în sumă de 108 lei/cursant (88 lei/ cursant x 1.232).

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.12.2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.12.2022

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!